(+34) 93 881 46 36 - info@btcces.com - Chat
ACCÉS FORMACIÓ:
ACCÉS EMPRESES:
alergias

Gestió d’al·lèrgies i intoleràncies alimentàries (20h.)

 • MODALITAT: On-line
 • DURADA: 20 h.
 • IDIOMA: Castellano / Català
 • PREU: 150 €
 • TÍTOL:
 • INSCRIPCIÓ: Oberta

Disponible

Categoria:

Presentació

Les al·lèrgies i intoleràncies produïdes pel consum de determinats aliments són un problema de salut cada vegada més important. Tot i que afecten una minoria de consumidors, la prevalença d’aquestes malalties tendeix a augmentar. Els símptomes van des de molèsties lleus i puntuals fins a afeccions cròniques o reaccions agudes que poden arribar a ser mortals.La forma més eficaç de prevenir aquestes reaccions adverses consisteix en excloure de la dieta de les persones sensibles aquells aliments que les provoquen.

La indústria alimentària ha de donar resposta a aquesta problemàtica gestionant de forma eficient tots aquells aspectes relacionats amb les substàncies que poden provocar al·lèrgies i intoleràncies. Aquesta gestió s’ha d’integrar en els plans d’autocontrol de l’empresa i ha de satisfer dos objectius fonamentals. D’una banda, facilitar al consumidor una informació completa i veraç sobre els components de l’aliment mitjançant un correcte etiquetatge del producte o altres vies d’informació, seguint els criteris que estableix la legislació vigent. I, d’altra banda, implantar les mesures necessàries per prevenir possibles contaminacions creuades en qualsevol punt del procés d’elaboració..

Destinataris

El curs s’adreça a tècnics i encarregats de qualitat que tinguin la responsabilitat d’assegurar la innocuïtat dels aliments en relació a la presència/absència d’al·lèrgens i substàncies causants d’intoleràncies alimentàries, així com gerents i responsables d’empreses on els al·lèrgens i substàncies que provoquen intoleràncies siguin un factor de risc.

Objectius

Les persones que superin el curs estaran capacitades per:

 • Conèixer les característiques de les al·lèrgies i les intoleràncies alimentàries, i els aliments que poden provocar-les.
 • Saber gestionar correctament els diferents aspectes implicats en el control d’al·lèrgens i substàncies causants d’intoleràncies.
 • Utilitzar diferents eines per al control d’al·lèrgens i substàncies causants d’intoleràncies: plans de control, fitxes de producte…
 • Conèixer els requisits en matèria d’informació i etiquetatge dels productes pel que fa a la presència o absència d’al·lèrgens o substàncies causants d’intoleràncies.

Temari

 1. Qué es una alergia y una intolerancia alimentaria
  1. Principals aliments implicats
 2. Actuació bàsica en cas d’al·lèrgia i intolerància
  1. Diagnòstic i tractament
  2. Actuació davant de reaccions al·lèrgiques
  3. Alertes alimentàries
 3. Gestió d’al·lèrgens i substàncies causants d’intoleràncies
  1. La contaminació creuada
  2. Rols en la gestió dels al·lèrgens i substàncies causants d’intoleràncies
  3. Requisits legals
  4. Control de matèries primeres
  5. Disseny i formulació de productes
  6. Requisits de les instal·lacions, equips i processos
  7. Procediments de neteja
  8. Formació i capacitació del personal
  9. Informació i etiquetatge del producte
 4. Eines de control de les al·lèrgies i intoleràncies alimentàries
  1. La gestió a través dels plans de control
  2. Pla de control d’al·lèrgens i substàncies que causen intolerància
  3. Disseny, implantació i seguiment de fitxes de producte

Vols més informació?

Formulari de contacte

+34 93 881 46 36

626 03 61 92

Vols que et truquem?

Tornar a dalt