(+34) 93 881 46 36 - info@btcces.com - Chat
ACCÉS FORMACIÓ
ACCÉS EMPRESES
avanzada-prl

Màster en gestió avançada de la seguretat i salut laboral

 • MODALITAT: On-line
 • DURADA: 60 ECTS
 • IDIOMA: Castellano / Català
 • PREU: 2400 €
 • TÍTOL:
 • INSCRIPCIÓ: Oberta

Disponible

El Màster en Gestió Avançada de la Prevenció de Riscos Laborals aporta els coneixements necessaris per implementar els principals reptes que l’organització preventiva d’una empresa ha d’afrontar en l’actualitat, més enllà de la normativa bàsica d’aquesta disciplina establerta a finals del segle passat. El Màster aporta coneixements avançats, així com estratègies i eines pràctiques de gestió aplicables a la realitat. Es basa en un enfocament professionalitzador, una metodologia innovadora i una visió integral que garanteix l’encaix òptim d’aquesta gestió amb la resta de sistemes de gestió de l’organització. Es proposa en un moment en què la prevenció de riscos laborals esdevé un factor consolidat en les empreses, present en totes les entitats i valorat tant a nivell legal com a nivell social. 

La seva idoneïtat es justifica en la descripció de les necessitats dels seus principals destinataris. Per un cantó, és especialment adequat per a tots els tècnics de prevenció que veuen com l’evolució de les diferents activitats econòmiques supera els continguts fixats en el RD 39/97, per a cadascuna de les funcions tècniques que s’hi descriuen. Molts dels aspectes que recull aquest màster no tenien una presència habitual en el món laboral ara fa 20 anys, començant per l’evident punt de vista tecnològic, passant per la dimensió social de els empreses o finalitzant amb l’evident evolució del concepte de salut en el treball. En definitiva, aquests tècnics sorgits del citat Reial Decret no hauran estudiat prèviament a fons els continguts proposats en aquest màster.

En segon lloc, és també molt adient per a totes aquelles persones que participen de l’organització preventiva de l’empresa i que volen superar els coneixements del nivell bàsic de prevenció. Són persones que moltes vegades ja tenen una dilatada experiència en el camp però que no disposen d’una titulació que els habiliti per optar a realitzar el Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals. Tampoc tenen la possibilitat d’accedir a formacions més especialitzades, ja que no disposen del nivell intermedi o superior en prevenció de riscos laborals. Aquest col·lectiu pot participar de moltes tasques en l’organització preventiva de l’empresa que els exigeixi un coneixement més gran que el d’un nivell bàsic. Podríem citar en aquest grup les funcions associades a la representativitat de treballadors o empresa en un comitè de seguretat i salut, al suport administratiu del tècnics intermedis o superiors, al desenvolupament de la funció de treballador designat per l’empresari, a la participació en equips multidisciplinars per a la realització d’estudis tècnics, a la gestió de la coordinació d’activitats empresarials, a la participació en la preparació interna d’auditories, etc..

Finalment, també hi pot haver un tercer col·lectiu que vulgui, a través de la realització del Màster, obtenir la certificació mínima exigida per tal d’exercir les funcions relacionades amb l’auditoria del sistema de gestió de la prevenció de riscos laborals. Aquesta funció requereix haver realitzat uns continguts que formaran part dels crèdits d’aquest ensenyament i que seran certificats pel centre vinculat BTC en el moment que s’hagin aprovat. BTC Centre d’Estudis Superiors ja imparteix aquesta formació d’auditor des de fa 10 anys i oferirà als alumnes que ja tinguin el títol d’auditor la possibilitat d’incorporar-se també a aquest programa de Màster, per tal de complementar els seus coneixements.

Objectius del màster

 • Proporcionar als participants els coneixements necessaris per integrar en els sistema de gestió de la prevenció de riscos laborals les diferents situacions que els presenta la realitat en l’àmbit de la salut laboral.
 • Aprofundir en les sinèrgies i comunicacions necessàries entre els diferents actors que participen de la prevenció, entre tècnics de diferents disciplines i especialment entre les disciplines tècniques i la mèdica.
 • Capacitar els participants de manera pràctica en l’ús de les eines i la tecnologia òptimes per identificar els principals riscos i proposar mesures eficaces que facilitin la tasca dels tècnics de prevenció.
 • Avançar en les diferents continguts més enllà del que es disposa en el RD 39/97 i fomentar la innovació en la prevenció de riscos laborals.
 • Formar auditors del sistema de gestió en prevenció de riscos laborals i establir mecanismes per implantar certificacions associades a la disciplina com OHSAS, 5S…
 • Detallar de manera més actual els procediments i tasques referides als riscos psicosocials, configurant procediments i valorant experiències pràctiques.
 • Ser exhaustius en totes les matèries que s’oferten i permetre l’especialització temàtica dels participants a partir de les optativitats proposades.

Destinataris

El Màster en Gestió Avançada de la Prevenció de Riscos Laborals es dirigeix a persones que ja tenen formació tècnica o experiència en prevenció de riscos laborals però que observen la necessitat de continuar formant-se per optimitzar les seves tasques habituals o futures. Aquesta expectativa es refereix a coneixements que no troben reflectits en els temaris de la formació regulada a través del RD 39/97.

Programa

El Màster consta de 60 crèdits ECTS repartits en 12 assignatures (6 obligatòries i 6 optatives).

Assignatures obligatòries (30 ECTS)

 • Política preventiva i integració de la prevenció a l’empresa: modalitats, reptes, protagonistes i recursos (6c.)
 • Optimització de la tasca del tècnic: els límits del prevencionista (4c.)
 • Organització de la coordinació d’activitats empresarials (4c.)
 • Habilitats comunicatives del tècnic de prevenció (4c.)
 • Auditories del sistema de prevenció de riscos laborals (6c.)
 • Treball Final de Màster (6c.)

Assignatures optatives (30 ECTS)

L’alumne ha de cursar 6 assignatures, a escollir entre el següent llistat:

 •  Implantació d’estàndards vinculats a la PRL: OHSAS 18001, Normes UNE i altres certificats sectorials (5c.)
 • El Comitè de Seguretat i Salut: optimització de tasques i funcions (5c.)
 • Inspecció de treball i investigació d’accidents: requeriments, tràmits i documentació (5c.)
 • Prevenció i formació en els sectors de la construcció i el metall (5c.)
 • EPI i sistemes de protecció col·lectiva: criteris de selecció, ús i manteniment (5c.)
 • Mesurament de contaminants higiènics: fases, metodologies i anàlisi de resultats (5c.)
 • La Síndrome de l’Edifici Malalt (5c.)
 • Disseny ergonòmic de processos i llocs de treball (5c.)
 • Avaluació i prevenció dels riscos psicosocials (5c.)
 • L’empresa saludable: integració de la medicina del treball amb la resta de disciplines tècniques (5c.)
 • Noves tecnologies per a la identificació de riscos: robòtica, nanotecnologia, làsers, drons, simuladors (5c.)
 • Innovació tecnopedagògica en la formació en PRL: de l’article 19 a la gamificació (5c.)

Professorat

El Màster compta amb un equip interdisciplinari de professors que abasta i integra la diversitat de perspectives impicades en la seguretat i salut laboral. Aquest equip de professors combina la seva capacitació acadèmica i docent amb una àmplia experiència d’exercici professional en les diferents especialitats preventives: seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia, psicosociologia aplicada i medicina del treball. Tot això garanteix un alta competència docent, així com un coneixement directe i actualitzat de la realitat empresarial i de les necessitats i reptes de les organitzacions actuals en matèria de prevenció.

A més de l’equip de professors, els estudiants del Màster tenen a la seva disposició un equip de tutors que realitzen un seguiment personalitzat del seu procés d’aprenentatge, i actuen com a orientadors i dinamitzadors per facilitar un òptim seguiment del curs.

Metodologia

T’oferim un programa formatiu flexible, adaptat a les teves necessitats i disponibilitat.

Campus on-line

El Màster es desenvolupa a través d’un Campus Online on disposes de múltiples recursos per optimitzar el procés d’aprenentatge: varietat de continguts i materials didàctics, activitats interactives, simulacions, eines de comunicació…

Acompanyament i col·laboració

Comptes amb el suport permanent de tutors i professors experts. L’intercanvi de coneixements i la col·laboració amb la resta de participants del curs és un altre element clau de la formació.

Enfocament professionalitzador

Et plantegem casos pràctics que simulen les situacions que hauràs d’encarar en la teva activitat professional. Per a la resolució d’aquestes activitats, el curs aporta continguts especialitzats i múltiples fonts d’informació, a més de l’orientació i l’ajut permanent dels docents.

El Màster també t’ofereix la possibilitat de realitzar pràctiques en empreses. Així mateix, periòdicament organitzem jornades presencials d’assitència voluntària: conferències, visites a instal·lacions, sessions de networking…

 

Vols més informació?

Formulari de contacte

+34 93 881 46 36

626 03 61 92

Vols que et truquem?

Tornar a dalt

Privacy Preference Center

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?