(+34) 93 881 46 36 - info@btcces.com - Chat
ACCÉS FORMACIÓ:
ACCÉS EMPRESES:
integrada

Màster en gestió integrada i normes de certificació

 • MODALITAT: On-line
 • DURADA: 60 ECTS
 • IDIOMA: Castellano / Català
 • PREU: 2400 €
 • TÍTOL:
 • INSCRIPCIÓ: Oberta

Disponible

Categoria:

El Màster en gestió integrada i normes de certificació aporta coneixements teòrics i pràctics sobre les principals estratègies i instruments per gestionar els diferents àmbits de les organitzacions: qualitat, prevenció de riscos laborals, medi ambient i energia.

En el Màster s’estudien en profunditat les normes i models de gestió més reconeguts i implantats actualment: normes ISO, OHSAS, EFQM, etc. L’objectiu és capacitar els estudiants per implantar amb èxit aquests estàndards i aprofitar els múltiples avantatges de la seva integració: establiment de sinergies entre departaments, millora de l’eficiència, optimització de processos, reducció de costos, reforçament de la competitivitat, entre d’altres.

Així, els titulats del Màster compten amb els coneixements i competències necessàries per contribuir a l’assoliment dels més alts nivells de qualitat, seguretat laboral i protecció del medi ambient en el seu sector d’activitat.

El Màster ofereix dos possibles itineraris: un de caire general, adreçat a tot tipus d’organitzacions, i un altre centrat en la indústria alimentària. En aquest, s’estudien en profunditat els principals estàndards de qualitat i seguretat alimentària.

Objectius

 • Adquirir coneixements i competències per dissenyar, implantar i integrar amb èxit sistemes avançats de gestió de la qualitat, la prevenció de riscos laborals i el medi ambient, emprant les metodologies i els estàndards de certificació més reconeguts en cada àmbit.
 • Conèixer els fonaments i el marc normatiu de la qualitat, la prevenció de riscos laborals i el medi ambient. Dominar els principals sistemes per a la seva gestió, seguint els principis i procediments del model de la millora contínua.
 • Identificar, avaluar i controlar els impactes ambientals derivats de l’activitat de l’organització, i optimitzar el comportament energètic de les instal·lacions.
 • Conèixer i saber posar en pràctica metodologies innovadores per a la gestió d’organitzacions: tècniques de coaching i lideratge, gestió del coneixement, noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), etc.
 • Dominar els procediments de preparació, planificació i realització d’auditories dels sistemes de gestió, i d’obtenció de certificacions segons diferents normes de referència.

Objectius específics de l’itinerari gestió d’organitzacions

 • Adquirir la capacitat per millorar la qualitat dels processos, productes i serveis en organitzacions de diferents sectors: industrial, serveis, administració pública, etc.
 • Aprofundir en els principals models i normes per a la gestió: Normes ISO, model EFQM, Qualitat Total…

Objectius específics de l’itinerari d’indústria alimentària

 • Identificar, avaluar i controlar els riscos per a la qualitat i seguretat dels aliments, i conèixer la normativa aplicable.
 • Aprofundir en els estàndards de gestió i les normes de certificació de la qualitat i seguretat alimentària: APPCC, BRC, IFS, ISO 22000, FSSC 22000…

Temari

PDCA (Plan Do Check Act)

El Màster en gestió integrada i normes de certificació consta de 60 crèdits ECTS  (European Credit Transfer System), 20 dels quals són optatius. Això permet l’alumne optar entre dos itineraris: l’itinerari general de gestió d’organitzacions, o bé l’itinerari específic per a la indústria alimentaria.

Gestió tècnica d’organitzacions (4 ECTS)

 1. Concepte d’organització
 2. La gestió per processos
 3. Els sistemes de gestió
 4. Gestió integrada i millora contínua: el cicle de Deming
 5. Sistema integrat de gestió: components i estructura
 6. Eines i metodologia per a la integració

Gestió de la qualitat (8 ECTS. Optatiu)

 1. La qualitat a les organitzacions
 2. Indicadors i anàlisi de la qualitat
 3. Control i millora de la qualitat
 4. Gestió de la Qualitat Total
 5. Norma ISO 9001
 6. Model EFQM
 7. Gestión de la Calidad Total

Gestió de la qualitat alimentària (8 ECTS. Optatiu)

 1. Fonaments de seguretat alimentària
 2. Qualitat alimentària i estàndards de gestió (ISO 9001, EFQM, Qualitat Total…)
 3. Gestió de la prevenció: plans de prerrequisits
 4. Sistema APPCC: principis i requisits
 5. Disseny i implantació d’un sistema APPCC

Implantació d’estàndards de qualitat (10 ECTS. Optatiu)

 1. Implantació de models de qualitat.
 2. Implantació i certificació de la Norma ISO 9001.
 3. Normes ISO de qualitat específiques per sectors.
 4. Tècniques i eines de millora de la qualitat.
 5. Auditoria de certificació de la qualitat.

Certificacions de seguretat alimentària
(10 ECTS. Optatiu)

 1. Norma ISO 22000 / FSSC 22000
 2. Norma BRC (British Retail Consum)
 3. Norma IFS (International Food Standard)
 4. Norma QS (Qualitat i Seguretat)
 5. Requeriments per a l’exportació: Llistat marc i especificacions segons països
 6. Altres certificación: producció ecològica/biològica, indicacions geogràfiques, PAS…

Gestió de la prevenció de riscos laborals (8 ECTS)

 1. Fonaments de la prevenció de riscos laborals
 2. Seguretat en el treball
 3. Higiene industrial
 4. Ergonomia i Psicosociologia aplicada
 5. Gestió de la prevenció de riscos laborals. OHSAS 18001.

Gestió ambiental i energètica (8 ECTS)

 1. Marc legal en matèria de medi ambient i sostenibilitat
 2. Avaluació i control de l’impacte ambiental
 3. Avaluació i control del consum energètic. Auditories energètiques.
 4. Sistemes de gestió ambiental: ISO 14001 i Reglament EMAS.
 5. ISO 50001 de gestió energètica.

Integració de sistemes: Planificar (PLAN) (4 ECTS)

 1. Identificació dels processos de l’organització
 2. Direcció i política empresarial
 3. Establiment d’objectius
 4. Identificació de requisits
 5. Supervisió del SIG
 6. Documentació del sistema
 7. Procediments i tecnologies de gestió documental
 8. Enfocament al client
 9. Informació i comunicació
 10. Formació

Integració de sistemes: Implantar (DO) (4 ECTS)

 1. Gestió de recursos
 2. Compres
 3. Disseny i desenvolupament del producte
 4. Identificació i traçabilitat
 5. Control de processos
 6. Gestió de residus i control d’emissions i abocaments
 7. Gestió de riscos
 8. Manteniment de locals, instal·lacions i equips

Integració de sistemes: Comprovar (CHECK) (4 ECTS)

 1. Auditories dels sistemes de gestió
 2. Seguiment de la satisfacció del client i grups d’interès
 3. Control de productes i serveis no conformes
 4. Revisió per la Direcció

Integració de sistemes: Actuar (ACT) (4 ECTS)

 1. Retroalimentació del procés de millora contínua
 2. Identificació i planificació de les àrees de millora
 3. Accions de millora contínua: accions correctives i preventives

Treball de fi de màster (6 ECTS)

Sortides professionals

 • Tècnics i responsables dels diferents àmbits de gestió de les organitzacions (qualitat, prevenció de riscos laborals, gestió energètica, medi ambient, gestió integrada), en qualsevol sector d’activitat: indústria, serveis, administració pública, indústria alimentària, etc.
 • Auditors del sistemes de gestió en consultories o entitats certificadores.
 • Consultors d’empreses.

Vols més informació?

Formulari de contacte

+34 93 881 46 36

626 03 61 92

Vols que et truquem?

Tornar a dalt

Privacy Preference Center

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?