Cada quatre dies mor una persona treballant a Catalunya

Segons un informe publicat per la UG “Sinistralitat laboral a Catalunya 2017-2018”, el 2018 van morir 82 persones mentre treballaven; 60 al mateix lloc de treball i 22 en un accident in itenere.