La seguretat alimentària afectada pel canvi climàtic

El canvi climàtic té repercussions considerables, tan directes com indirectes, en la innocuïtat dels aliments, significant un perill per la salut pública a escala mundial.