Què és la coordinació d’activitats empresarials?

La Coordinació d’Activitats Empresarials està establerta en el Reial decret 171/2004, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals.