L’oblidat document de prevenció contra explosions

Segons el Reial Decret 681/2003, de 12 de juny, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats als riscos derivats d’atmosferes explosives en el lloc de treball, totes les empreses han de tenir un document de prevenció contra explosions. Però la veritat és que poques empreses el tenen.