Pla d’acció 2017-2018. Estratègia Espanyola de Seguretat i Salut en el Treball 2015-2020

L’Estratègia Espanyola de Seguretat i Salut en el Treball (2015-2020) contempla per a la consecució dels seus objectius, en funció de les necessitats, prioritats de cada moment i dels recursos disponibles, l’elaboració de tres Plans d’Acció per als períodes: 2015-2016, 2017-2018 i 2019-2020.