Etiquetatge europeu de compatibilitat entre carburants i vehicles

A l’octubre de 2018 va entrar en vigor la nova normativa europea sobre etiquetatge per a carburants i vehicles (Directiva 2014/94 / UE) que té com a objectiu millorar la informació als consumidors a causa de la gran varietat de combustibles existents. Amb aquest motiu, l’Associació Espanyola de Normalització, UNE, va presentar el standard UNE-EN 16942, que indica com han de ser les noves etiquetes i on han d’estar col·locades.