Guies i eines per a l’operador expert en seguretat alimentària

Per tal de poder oferir garanties de seguretat alimentària, és imprescindible tenir un elevat nivell de conceixements i un fort compromís de tots els participants en la cadena alimentària. Per això, gràcies a l’ACSA (Agència Catalana de Seguretat Alimentària), disposem de material de qualitat i adequat a les necessitats dels operadors per tal de recolzar-los i facilitar-los el compliment de les seves responsabilitats en seguretat alimentària. Aquestes eines són fonamentalment les següents: