L’OIT publica l’informe 2022 de la Comissió d’Experts en Aplicació de Convenis i Recomanacions

La OIT publica el informe 2022 de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones