Nova guia per a l’ús del llenguatge inclusiu en el INSST, O.A., M.P.

L’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST), O.A., M.P ha elaborat una guia per a l’ús de l’llenguatge inclusiu – oral i… Llegir més →