Sanitat llança la campanya “Amb l’acrilamida no desentonis. Tria daurat, tria salut”

Con la acrilamida no desentones. Elige dorado, elige salud