Procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals davant el Coronavirus

El Ministeri de Treball ha facilitat un document amb les directrius que han de seguir les empreses i treballadors per afrontar degudament l’epidèmia de l’coronavirus.