La rebaixa del 60% dels antibiòtics en el sector oví / cabrum per 2021

El dia 18 de setembre està prevista una jornada per debatre el nou Pla Nacional de Reducció d’Antibiòtics (PRAN) que acaba de ser aprovat i que, en menys de tres anys, aspira a rebaixar un 60% el consum d’aquests medicaments en aquesta ca -baña. L’acte tindrà lloc a la Universitat de Còrdova, el dia abans de començar el XLIV Congrés Nacional i XX Internacional de la Societat Espanyola de Ovinotecnia i Caprinotecnia (SEOC), al qual està previst que acudeixin uns 400 experts de tot el país, de la resta de la UE i de Llatinoamèrica.