L’exposició a les radiacions ionitzants a la feina afecta més de 24 milions de treballadors a tot el món

La exposición a las radiaciones ionizantes en el trabajo afecta a más de 24 millones de trabajadores en todo el mundo