Una comunicació efectiva: la clau de la nova guia publicada per Codex sobre gestió de brots de malalties transmeses per aliments

Els experts del comitè del Codex Alimentarius (Nacions Unides) han redactat una Guia sobre com gestionar els brots microbiològics transmesos pels aliments. La directriu conté… Llegir més →