Els accidents per sobreesforç físic i mental són la principal causa de baixa laboral a Espanya

En 2017 els accidents laborals amb baixa per sobreesforç físic o mental en el treball -és a dir, l’esforç que supera els límits que permeten a un treballador tornar l’endemà a la mateixes condicions- van afectar a 191.397 treballadors, segons les xifres provisionals del Ministeri de Treball. Aquestes dades van representar el 38% del total, encara que per a l’Associació de Mútues d’Accidents de Treball el percentatge baixa quatre punts. És la principal causa a Espanya de baixa laboral i en els últims deu anys aquest percentatge s’ha mogut entre el 36,7% i el 39,8%.