T.Suprem: L’empresa també respon dels accidents de treballadors subcontractats a altres tasques

Segons una sentència del Tribunal Suprem, l’empresa també pot resultar responsable en cas d’accident d’un empleat subcontractat, fins i tot quan les tasques encomanades per la companyia auxiliar siguin diferents de la seva pròpia activitat. En aquesta sentència s’imposa la responsabilitat solidària sobre tres empreses que no van aplicar mesures de seguretat suficients per evitar l’incident que va causar la gran invalidesa del treballador.