Ús de la menció “super food” a l’etiquetatge alimentari

La identificació de certs aliments amb la denominació de “Super Foods”, així com la inclusió d’aquest terme a les etiquetes alimentàries, implica la utilització d’una menció no regulada per cap normativa legal.