(+34) 93 881 46 36 - info@btcces.com - Chat
ACCÉS FORMACIÓ:
ACCÉS EMPRESES:

Cursos Fundación Laboral.

BTCCES / Formació / Cursos Fundación Laboral

Nivell bàsic de prevenció

Proporciona els coneixements tècnics necessaris segons la llei de prevenció per al desenvolupament de les tasques i funcions assignades al responsable de prevenció de riscos i salut laboral de nivell bàsic de l’empresa.

Cursos específics per oficis sector construcció

Formació adequada al seu lloc de treball o funció que permet prevenir els riscos laborals i millorar les condicions de seguretat i salut dels treballadors del sector de la construcció.

Cursos específicos por oficios sector metal

Formació adequada al seu lloc de treball o funció que permet prevenir els riscos laborals i millorar les condicions de seguretat i salut dels treballadors del metall que presten servei a la construcció.

Nivell bàsic de prevenció en la construcció

Nivell bàsic de prevenció del metall en la construcció

Durada: 60 hores.

Modalitat: mixta (20h presencials + 40h online)

Objetius:

L’objectiu d’aquest curs és proporcionar a l’alumne els coneixements tècnics necessaris segons la llei de prevenció de riscos laborals 31/1995, 8 de novembre, per al desenvolupament de les tasques i funcions assignades al responsable de prevenció de riscos i salut laboral de nivell bàsic de l’empresa.

Temari:

 1. Conceptes bàsics sobre seguretat i salut.
 2. Riscos generals i la seva prevenció.
 3. Riscos específics i la seva prevenció en el sector de la construcció.
 4. elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos.
 5. Primers auxilis.

Solicitar inscripción

Cursos específics per oficis sector construcció

Durada: 20 hores / 6 hores.

Modalitat: presencial

Objectius:

Oferir la formació necessària i adequada al seu lloc de treball o funció en matèria de prevenció de riscos laborals, de forma que conegui els riscos i les mesures per a prevenir-los, combatre decisivament la sinistralitat en el sector i millorar les condicions de seguretat i salut de tots els treballadors que presten serveis en les obres.

Temari 20h.:

 1. Definició dels treballs.
 2. Tècniques preventives específiques.
 3. Mitjans auxiliars, equips i eines.
 4. Verificació, identificació i vigilància del lloc de treball i del seu entorn.
 5. Interferències entre activitats.
 6. Drets i obligacions.
Llistat de cursos

Cursos específics per oficis sector metall

Durada: 20 hores / 6 hores.

Modalitat: presencial

Objectius:

Oferir la formació necessària i adequada al seu lloc de treball o funció en matèria de prevenció de riscos laborals, de forma que conegui els riscos i les mesures per a prevenir-los, combatre decisivament la sinistralitat en el sector i millorar les condicions de seguretat i salut de tots els treballadors que presten serveis en les obres.

Temari 20h.:

 1. Definició dels treballs.
 2. Tècniques preventives específiques.
 3. Mitjans auxiliars, equips i eines.
 4. Verificació, identificació i vigilància del lloc de treball i del seu entorn.
 5. Interferències entre activitats.
 6. Drets i obligacions.
Llistat de cursos
 • Electricidad (montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de alta y baja tensión) (20 horas) – Inscripción
 • Electricidad (montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de alta y baja tensión) (6 horas) – Inscripción
 • Ferrallado (20 horas) – Inscripción
 • Ferrallado (6 horas) – Inscripción
 • Fontanería e instalaciones de climatización (20 horas) – Inscripción
 • Fontanería e instalaciones de climatización (6 horas) – Inscripción
 • Instalación de ascensores (20 horas) – Inscripción
 • Instalación de ascensores (6 horas) – Inscripción
 • Instalaciones, reparaciones, montajes, estructuras metálicas, cerrajería y carpintería metálica (20 horas) – Inscripción
 • Instalaciones, reparaciones, montajes, estructuras metálicas, cerrajería y carpintería metálica (6 horas) – Inscripción
 • Operadores de aparatos elevadores (20 horas) – Inscripción
 • Operadores de aparatos elevadores (6 horas) – Inscripción
 • Operadores de equipos manuales (20 horas) – Inscripción
 • Operadores de equipos manuales (6 horas) – Inscripción
 • Nivel básico de prevención (60 horas) – Inscripción
Tornar a dalt