(+34) 93 881 46 36 - info@btcces.com - Chat
ACCÉS FORMACIÓ:
ACCÉS EMPRESES:

Accés i matrícula.

BTCCES / Formació / Accés i matrícula

La Normativa d’accés i matrícula estableix les condicions relatives als requisits d’accés als estudis, reserva de plaça, pagament de la matrícula, modificació o anulació de la matrícula, etc.

NORMATIVA D’ACCÉS I MATRÍCULA

BTC Centre d’Estudis Superiors

Centre d’Estudis Superiors determinarà per a cada ensenyament els requisits d’accés a cada formació i aquests requisits seran publicats de manera clara i explícita en la informació que es posa a   l’abast dels futurs alumnes.

La matrícula és responsabilitat de cada estudiant, que té, per tant, l’obligació de conèixer i de respectar les normatives de BTC Centre d’Estudis Superiors, tant pel que  fa al caràcter acadèmic, com administratiu i econòmic. Aquesta normativa  està d’acord amb la legislació vigent en cada moment per a l’adquisició de serveis de formació presencial, mixta o a distància.

En el moment que l’alumne manifesta la seva determinació per realitzar un curs i així és acceptat pel tècnic que el gestiona, s’inicia el procés de compra de la formació. Aquesta confirmació per part de l’alumne determina el moment de reserva de plaça. La confirmació de la reserva ha d’anar acompanyada d’una comunicació clara i explícita de l’alumne sobre la seva intenció de matricular‐se en l’ensenyament escollit.

L’alumne que ocupa una plaça en un curs s’entén que l’ocupa només al llarg d’aquest i gaudeix dels drets i obligacions inherents a la seva realització, sempre   que mantingui els requisits de permanència establerts.

Si el curs estableix un pagament fraccionat de la matrícula que no es produeix, BTC Centre d’Estudis Superiors podrà iniciar un procediment de baixa de l’alumne en el curs, sense perjudici de la reclamació total del import pendent de pagament.

En el cas de  modificacions en els crèdits d’una matrícula, BTC Centre d’Estudis Superiors establirà per a cada període lectiu un termini màxim per admetre les sol∙licituds de modificació de matrícula, que seran resoltes pel cap d’estudis del centre docent.

En el cas d’anul∙lació de la inscripció al curs, l’alumne podrà sol∙licitar fins a 7 dies després de la seva reserva de plaça la devolució total dels imports abonats  i/o facturats. A partir d’aquesta data, només hi haurà devolució total o parcial, tret de l’import de les taxes per gestió administrativa i les assegurances inherents al títol, en cas de malaltia greu de l’estudiant o situació familiar greu que impedeixi la continuació dels estudis.

L’anul∙lació de matrícula és un tràmit que l’alumne ha d’iniciar formalment en l’àrea de gestió acadèmica de BTC Centre d’Estudis Superiors i que serà resolt pel cap d’estudis.

Qualsevol   discrepància sobre el contingut de la normativa d’admissió serà resolta per la Junta Arbitral de Consum de Catalunya.

Descarregar normativa en PDF

Vols més informació?

Formulari de contacte

+34 93 881 46 36

626 03 61 92

Vols que et truquem?

Tornar a dalt