¿Por qué cursar el Máster en Prevención de Riesgos Laborales?

El Màster en Prevenció de Riscos Laborals és la formació que t’habilita professionalment per actuar com a Tècnic de Nivell Superior de Prevenció de Riscos Laborals, segons estableix l’annex VI del RD 39/1797, a les especialitats de Seguretat en el Treball, Higiene Industrial i Ergonomia i Psicosociologia aplicada.