BTCCES – Gestió ambiental a l’empresa
(+34) 93 881 46 36 - info@btcces.com - Chat
ACCÉS FORMACIÓ:
ACCÉS EMPRESES:

Gestió ambiental a l’empresa

La gran majoria de les empreses reconeixen avui en dia la seva preocupació pel medi ambient. Aquesta preocupació es dóna per conveniment propi, per pressió de l’opinió pública o per part de la legislació. Les activitats industrials o empresarials es veuen obligades a incorporar tecnologies netes i posar mitjans per evitar el deteriorament de l’entorn.

En els darrers anys ha augmentat el nombre d’empreses que estableixen programes i objectius en qüestions ambientals, no només per complir amb la legislació ambiental, sinó també amb la intenció de perticipar en la millora de la situació.

Els principals beneficis de la gestió ambiental per a les organitzacions són:

  • Millores tecnològiques i de procés. Producció neta.
  • Major eficiència. Estalvi de matèries primeres, aigua i energia.
  • Compliment legislatiu. Bones relacions amb les administracions i els veïns.
  • Millora de la imatge i promoció positiva de l’empresa.
  • Atracció d’inversions sensibles al medi ambient.
  • Millora de les condicions de treball i del clima laboral.
  • Fabricació de productes de més valor afegit.
Tornar a dalt