Els beneficis de la qualitat en la prevenció de Riscos Laborals

Abordar la problemàtica de la Qualitat en la gestió de la prevenció de riscos Laborals esdevé paradoxal en un entorn empresarial on podria semblar que majoritàriament la necessitat sigui només complir per evitar sancions. En aquest article m’agradaria poder trencar alguns tòpics davant aquesta teòrica “laxitud” de les empreses.

I és que realment crec que no hi ha lloc per a les empreses que es relacionin amb la prevenció des de l’òptica de la no-qualitat. A aquestes alçades de l’aplicació de la normativa, ja està més que demostrat que l’adopció d’un política activa i compromesa envers la prevenció de riscos laborals suposa per a les empreses més avantatges que inconvenients i, per tant, més beneficis, tant des del punt de vista econòmic, com també social.

Aquesta presència de la qualitat en la gestió de la prevenció a les empreses ha de tenir per força un trasllat natural als serveis de prevenció. El sistema d’outsourcing dels serveis de prevenció està plenament consolidat a l’estat després de quasi vint anys d’existència i, després de les darreres operacions empresarials fruit dels darrers canvis en les societats de prevenció, espera uns anys d’estabilitat que no ha disfrutat pels continuats canvis en la legislació.

La qualitat ha de ser el nou paradigma d’aquests serveis de prevenció que hauran de centrar els seus esforços en dues línies fonamentals: la impartició d’una formació cada cop més pròxima a la realitat dels treballadors i la promoció de la prevenció en les petites empreses.

La formació esdevindrà una de les tasques més importants d’un servei de prevenció, en tant que aquestes entitats aglutinaran els tècnics més ben qualificats i amb una visió més global sobre la realitat de la prevenció. La clau serà que el tècnic/formador disposi del temps necessari per preparar-la en base a objectius d’excel·lència, que es pugui fer el salt tecnològic adient per utilitzar la metodologia més efectiva en cada lloc de treball i que es puguin presentar a posteriori uns resultats tangibles d’aquesta formació que retroalimentin la programació de noves accions. Tot això, integrant aquestes accions de formació com a una activitat més en la recerca d’un treball segur al 100%.

Pel que fa a la promoció de la prevenció en les petites empreses, és constatable en tots aquests anys que l’adopció de la prevenció per part de l’empresari o d’un treballador designat no està tenint els resultats esperables. Tampoc s’ha comunicat massa tot allò vinculat a l’auditoria del sistema quan no hi ha una contractació a través d’un servei de prevenció aliè. El cas és que, en general, l’adopció d’una mínima cultura preventiva en aquest segment empresarial, i a través d’aquesta modalitat de gestió, és realment ocasional, per no dir anecdòtica.

Aconseguir tangibilitzar la qualitat de la prevenció davant les pimes és un repte important pels serveis de prevenció, per acostar tot un col·lectiu empresarial que sembla que participi de la prevenció només quan li demanen.

Tenim feina.

 

Vicenç Tamborero
Tècnic en Prevenció de Riscos Laborals i professor del Màster oficial en Prevenció de Riscos Laborals de la Universitat de Vic – Central de Catalunya i BTC Centre d’Estudis Superiors.
EMail: vtamborero@btconsulting.org