Foment premia sis exemples d’èxit en la implementació efectiva de la Prevenció de Riscos Laborals

VIII edició dels Premis Atlante, que Foment del Treball convoca per estimular, impulsar i incentivar positivament la tasca efectuada per les empreses d’Espanya en matèria de PRL

Foment del Treball ha premiat sis empreses per ser exemple d’èxit en la implantació efectiva de la prevenció de riscos laborals. Concretament, en la VIII edició dels Premis Atlante de PRL, Les empreses premiades han estat l’Institut de Ciències Fotòniques, Ingeniería y Montajes Electroneumáticos, Institut Català d’Oncologia, Firestone Building Products Spain, Almirall, Nifco Products España.

D’altra banda, el jurat dels Premis Atlante ha reconegut la Trajectòria Professional de Joan Vicenç Duran i Llàcer, un directiu que, tot i no dedicar-se específicament a l’àmbit de la prevenció dels riscos laborals, va implementar tècniques de motivació i canvi cultural en matèria de seguretat i salut laboral que van ser capaços de canviar la tendència d’accidents d’una fàbrica del sector químic.

A través de la seva Oficina de Prevenció de Riscos Laborals (OPRL), Foment treballa en un conjunt d’iniciatives per contribuir a la creació d’una autèntica cultura de la prevenció. Amb la convocatòria dels Premis Atlante, vol fer un reconeixement públic de les accions preventives i bones pràctiques desenvolupades per les empreses domiciliades o amb seu social a Espanya.

Foment del Treball va crear l’any 2001 l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals per desenvolupar accions de suport a la petita i mitjana empresa en el procés d’implantació de l’activitat preventiva. La tasca de l’OPRL de Foment al llarg d’aquesta dècada s’ha concretat en un catàleg de serveis, activitats i productes específics per donar un servei concret a les empreses amb l’aplicació de mètodes de comunicació i informació coherents amb les necessitats de les organitzacions, que l’han feta ja un referent de prestigi.

 

Premis a la gestió de la PRL en pimes i grans empreses

Atlante-ICFO-600Foment, a través de la seva Oficina de Prevenció de Riscos Laborals (OPRL) i amb el finançament de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, convoca els Premis Atlante en dos modalitats diferents: petita i mitjana empresa (fins a 249 treballadors) i gran empresa (més de 250 treballadors). Alhora, els guardons a què poden optar les empreses que concorrin als premis es distribueixen en tres categories diferents, un reconeixement a la trajectòria professional i un Premi Especial del Jurat. Les tres categories diferents són:

  • Elements d’integració de la prevenció de riscos laborals
  • Mesures preventives aplicades
  • Iniciatives de sensibilització, informació i/o formació,
Un total de 19 candidatures han estat les finalistes d’aquesta VIII edició dels Premis Atlante que Foment del Treball atorga de manera biennal. Finalment els guanyadors de cadascuna de tres les categories en ambdues modalitats (pime, gran empresa) han estat:
  • Elements d’integració de la prevenció de riscos laborals
Gran empresa: Institut de Ciències Fotòniques.
PIME: Ingeniería y Montajes Electroneumáticos.
  • Mesures preventives aplicades 
Gran empresa: Institut Català d’Oncologia.
PIME: Firestone Building Products Spain.
  •   Iniciatives de sensibilització, informació i/o formació
Gran Empresa: Almirall.
PIME: Nifco Products España.

De l’Institut de Ciències Fotòniques, el jurat ha valorat la implementació d’un sistema de gestió i d’un conjunt de millores preventives destinades a integrar la seguretat i salut laboral en una institució amb una àmplia diversitat i heterogeneïtat. Es valora especialment l’esforç fet per integrar la PRL en una institució que té 400 investigadors que provenen de 40 països diferents.

De Ingeniería y Montajes Electroneumáticos, el jurat ha valorat  la implantació d’un sistema de gestió basat en la norma OSHAS 18000:2007 que transcendeix el compliment legal i normatiu i permet la millora contínua del sistema. Es valora l’esforç realitzat per incorporar els principis d’integració de la seguretat i salut laboral en el conjunt de processos i serveis desenvolupats per l’empresa.

El Jurat ha convingut concedir el Premi a Institut Català d’Oncologia per la instal·lació de dos robots APOTECA®Chemo, un equip dissenyat per preparar, de forma automatitzada i en un ambient totalment controlat, barreges intravenoses de fàrmacs antineoplàsics. Es valora especialment l’eliminació total de l’exposició dels treballadors a citostàtics i la reducció dels cicles de treball repetitius en el procés de preparació de fàrmacs.

Firestone Building Products Spain ha estat premiada per la implantació d’un programa de preparació i tonificació muscular, implementada per a tots els treballadors de la secció de soldadura de membranes d’aïllament i impermeabilització d’edificis. Es valora, la implantació d’aquest programa d’exercici físic supeditat a l’adopció complementària i addicional de les mesures preventives derivades de l’estudi ergonòmic realitzat.

El Jurat ha convingut premiar Almirall pel desenvolupament d’un conjunt d’accions i campanyes de comunicació, dutes a terme en els últims anys, per aconseguir la sensibilització i conscienciació del personal en matèria de prevenció de riscos laborals. Es valora especialment, que aquestes actuacions s’hagin mantingut en el temps i desenvolupat de forma periòdica i que no hagin consistit en accions puntuals i esporàdiques.

Per últim, Nifco Products España ha rebut el premi per la implantació de la campanya “Lliga Champions 5S” com a iniciativa de millora i foment de l’ ordre i neteja en els llocs de treball. Es valora especialment, l’originalitat de l’acció basada en la tècnica de gestió de les 5’s, per a la millora de les condicions d’ordre i neteja.

Font: Foment del Treball