A la feina, alcohol i drogues 0,0

Com ja se sap, les addiccions són un problema que produeix un gran impacte a la societat, ja que les seves competències repercuteixen en tots els àmbits, i epr tant, també en el laboral. El consum d’alcohol i altres drogues en l’àmbit laboral implica un increment del risc de patir un accident, tant en el mateix lloc defeina com en els desplaçaments in itinere.

Hi ha situacions en què el consum pot resultar perillós, per exemple, quan es produeix en llocs de treball crítics per a la seguretat, mentre es duen a terme tasquesque impliquen atenció psicomotriu, com ara conduir o controlar maquinària, o da-vant la presència i manipulació de productes biològics, inflamables o explosius. A més, també pot ser font de conflictes laborals i extralaborals i, no cal dir-ho, téun gran efecte sobre la salut de les persones. En definitiva, hi ha evidència que el consum d’alcohol i altres drogues té un elevat impacte en la mortalitat, morbiditat, productivitat, accidentabilitat, presentisme i clima laboral, constituent un important problema de salut pública i de salut laboral.

La prevenció de les addiccions és possible i imprescindible, i cal estar preparats i tenir respostes d’actuació previstes, consensuades i conegudes per tots els actors.

Per això, les empreses poden accedir a la “Guia per a la prevenció del consum d’alcohol i altres drogues i dels problemes relacionats en l’àmbit laboral” realitzada gràcies a la col·laboració entre l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i les organitzacions sindicals i empresarials.

Està demostrat que posar en marxa programes de prevenció del consum d’alcohol i altres drogues resulta beneficiós tant pels treballadors i treballadores com per a l’empresa, atès que milloren l’estat de salut de les persones que treballen, les relacions interpersonals i, a més, redueixen l’absentisme no justificat, el presentisme, els accidents i incidents relacionats.

A més a més, aquests programes contribueixen a la rehabilitació i re-incorporació a la feina de les persones amb trastorns relacionats amb l’alcohol i altres drogues.

La guia s’estructura en tres fases:

 1. Definició i preparació
 2. Desenvolupament i implementació i
 3. Seguiment i avaluació. Proposa tres nivells d’implementació (bàsic, intermedi i integral) per tal que totes les empreses, sigui quina sigui la seva grandària i dels recursos que disposin, puguin fer avenços en la prevenció dels problemes associats al consum d’alcohol i altres drogues.
 4. A més de la Guia, el programa “A la feina, Alcohol i Drogues 0,0” ofereix altres eines de suport per a la implementació, com un decàleg de les accions més importants a dur a terme, les claus de l’èxit i exemples de bones pràctiques.

Paral·lelament a aquesta guia de la Generalitat, hi ha una altra guia molt completa del Grup Atra y ASEPEYO.

Aquesta segona guia aporta la informació següent:

 1. Introducció: Alcohol i altre drogues. La importància de la prevenció
 2. Situació actual
 3. Conceptes bàsics
 4. Factors que influeixen en la drogodependència
 5. Perspectiva legal
 6. Indicadors de situacions de risc
 7. Com actual, bones pràctiques a l’empresa,
 8. Coordinació d’activitats empresarials,
 9. Recursos de la xarza assistencial