El sector carni presenta el segell únic de ‘Compromís Benestar Animal’

COMPROMÍS BENESTAR ANIMAL’ és el nom del segell que podran lluir els productes carnis espanyols que compleixin amb els estàndards més exigents de l’món en benestar animal, que estaran avalats per un Comitè Científic format per professionals independents de prestigi.

La proposta va ser presentada per les organitzacions interprofessionals que engloben les principals produccions càrnies, en concret, els directors de les Interprofessionals de porcí ibèric (ASICI), de conill (INTERCUN), d’oví i cabrum (INTEROVIC), de porcí de capa blanca (Interporc), de pollastre (PROPOLLO) i de boví (PROVACUNO). Tots junts engloben a prop de el 90% de la producció ramadera espanyola.

Cada Interprofessional comptarà amb el seu propi reglament tècnic adaptat a la realitat productiva de cada espècie en els quals es fixaran requisits més exigents que les normatives europea i nacional en relació a cada un dels cinc principis de benestar animal establerts per l’Organització Mundial de Sanitat Animal (OIE): animals lliures de fam, set i desnutrició; lliures de pors i angoixes; lliures d’incomoditats físiques o tèrmiques; lliures de dolor, lesions o malalties; i lliures per expressar les pautes pròpies de comportament.

Per garantir el compliment de les exigències requerides, es realitzaran auditories a les instal·lacions ramaderes, en les operacions de càrrega, transport i descàrrega, i en les empreses càrnies que processen i elaboren productes per a la seva comercialització final, el que permet cobrir totes les fases, tant les ramaderes com les industrials.

Transparència davant del consumidor

L’objectiu de la iniciativa és permetre que el consumidor pugui reconèixer un únic segell que garanteixi les bones pràctiques en aquesta matèria al llarg de tot el procés de vida de l’animal.

D’aquesta manera, el sector espanyol s’anticipa a les creixents demandes dels consumidors pel que fa a una producció respectuosa amb el benestar animal i contribueix al fet que la distribució compti en els seus lineals amb productes amb segells que garanteixen les millors pràctiques en aquest àmbit.

Organitzacions Interprofessionals Agroalimentàries

Les organitzacions interprofessionals agroalimentàries, reconegudes pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, estan constituïdes per associacions de la producció, transformació i comercialització i tenen entre els seus objectius donar a conèixer la realitat dels seus productes i sectors a la societat.

Font informació: avicultura.info