Nova comunicació sobre flexibilització a l’aplicació de sistemes de gestió de la seguretat alimentària

La Comissió Europea ha publicat una nova Comunicació sobre l’aplicació de sistemes de gestió de la seguretat alimentària que contemplen bones pràctiques d’higiene i procediments basats en els principis del sistema APPCC, especialment la facilitació/flexibilitat respecte a la seva aplicació a determinades empreses alimentàries 2022/ C 355/01.

Aquesta Comunicació substitueix la de l’any 2016, incorporant nous aspectes derivats fonamentalment de les modificacions a la legislació UE sobre higiene alimentària i de l’adopció o modificació de normes adoptades internacionalment pel Codex Alimentarius.

La finalitat d’aquesta Comunicació de la Comissió Europea és facilitar i harmonitzar l’aplicació dels requisits de la UE sobre les bones pràctiques d’higiene (BPH) i els procediments basats en els principis de l’anàlisi de perills i punts de control crític (procediments basats en el sistema APPCC), com a part dels sistemes de gestió de la seguretat alimentària (SGSA) que desenvolupen els operadors d’empreses alimentàries.

Per això, es proporcionen orientacions pràctiques sobre:

  • la legislació pertinent, l’enllaç entre les BPH, els programes de prerequisits (PPR), els PPR operatius (PPRO) i els procediments basats en l’APPCC en el marc d’un SGSA, la relació amb les normes internacionals i la formació i l’ús guies de bones pràctiques d’higiene;
  • l’aplicació de les BPH, especialment la flexibilitat prevista per a determinats establiments alimentaris per la legislació de la UE en relació amb la seva aplicació (annex I);
  • l’aplicació de procediments basats en l’APPCC, especialment la flexibilitat prevista per a determinats establiments alimentaris per la legislació de la UE en relació amb la seva aplicació (annex II);
  • l’auditoria de SGSA (annex III).

Aquestes orientacions no són jurídicament vinculants, a diferència dels requisits legals esmentats a la secció 4.

Aquestes orientacions proporcionen eines o exemples a tots els explotadors (també anomenats operadors) d’empreses alimentàries sobre com aplicar els requisits de la UE, i es poden complementar amb orientacions a nivell sectorial i nacional que siguin directament aplicables en establiments específics.

Aquestes orientacions van adreçades a les autoritats competents, per tal de promoure una comprensió comuna dels requisits legals, i als explotadors d’empreses alimentàries, per ajudar-los a aplicar els requisits de la UE després d’efectuar les adaptacions específiques a l’empresa i sense perjudici de responsabilitat primordial en qüestions de seguretat alimentària.