CALENDARI 2018 DE CURSOS DE FORMACIÓ PRESENCIAL A BTC – BARCELONA

CALENDARI 2018 DE CURSOS DE FORMACIÓ PRESENCIAL A BTC - BARCELONA PREVENCIÓ

Properament BTC oferirà formació presencial dels següents cursos a la ciutat de Barcelona: Prevenció de riscos específics en la conducció de carretons elevadors i el de Primers auxilis.

El calendari de cursos de formació presencial és una proposta de programació fixa de cursos impartits a BTC – Barcelona. Això no vol dir que qualsevol persona interessada en la realització presencial de qualsevol dels cursos que BTC contempla dins la seva oferta formativa, pugui sol·licitar-ne la impartició.

En cas d’estar interessats en la realització d’algun dels cursos programats, caldrà comunicar-ho a BTC amb una antelació mínima de 10 dies abans de l’inici del curs en qüestió (15 dies, en cas de voler-ne tramitar la bonificació a través de la FUNDAE).

*Aquelles empreses que tinguin l’especialitat de medicina del treball contractada al Servei de Prevenció de BTC podran inscriure’s als cursos de formació en Primers auxilis de forma gratuïta.

**BTC es reserva el dret de suspendre o modificar les dates i/o l’horari de les sessions formatives en cas de no arribar a una quantitat mínima d’alumnes inscrits o per impossibilitat de portar-se a terme el curs. Si es dóna el cas, s’informarà als alumnes matriculats amb la màxima antelació possible.