L’etiquetatge de l’origen de la llet ja és obligatori

El Consell de Ministres ha aprovat un reial decret pel qual s’estableix l’obligatorietat d’incloure la indicació d’origen en l’etiquetatge de la llet i els productes lactis.

Aquesta nova mesura farà que la informació sobre la llet sigui més transparent, ja que permetrà als consumidors conèixer els llocs de la seva procedència, transformació i envasat.

La portaveu del Govern, Isabel Celáa, ha comunicat que l’etiquetatge de l’origen de llet és necessari per al 88% dels consumidors espanyols. També ha remarcat que és “la primera vegada” que s’aborda aquest assumpte a Espanya i s’ha fet “acomodant” i harmonitzant el text aprovat a les directrius de la Unió Europea i els requisits que regeixen la informació alimentària. Segons Celaá, l’etiquetatge obligatori de l’origen de la llet és una qüestió “important” que interessa “moltíssim” als treballadors d’aquest sector.

En concret, amb aquest decret tots els productes lactis hauran d’incloure dues noves informacions: el país on s’ha munyit l’animal i el país en el qual s’ha produït la transformació de la llet per a realitzar altres productes o ha estat envasada.

Per que s’implementa aquesta nova norma d’etiquetatge?

Segons el Govern d’Espanya, “la normativa respon a la necessitat de donar una solució al consumidor actual, que valora la transparència i la informació de l’origen dels aliments que consumeix”. Segons dades de diverses enquestes aportades pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, el 88% dels consumidors espanyols, un 4% més que els europeus, s’estima necessària la identificació de l’origen de la llet com a producte i com a ingredient d’altres productes lactis , mentre que el 86% dels distribuïdors considera que identificar l’origen espanyol augmentaria les seves vendes de llet.

Però a més, cal tenir en compte que el làctic viu una crisi contínua des de fa anys, i els més perjudicats són els ramaders, que veuen com el preu de la seva llet és inferior als costos de producció. Un problema que han vist accentuat amb el veto rus i la desaparició de les quotes europees de producció. Pel que, aquesta nova llei d’etiquetatge, els podria ajudar a ser més competitvos en un mercat tan global.

No solament la llet:

A partir que la mesura entri en vigor es podrà veure el nou etiquetatge en la llet, ja sigui de vaca, cabra o ovella; en tots els seus derivats (mantega, quallada, formatge, nata, iogurts, llet condensada, mató …); i en qualsevol altre producte que utilitzi la llet com a matèria primera, sempre que suposi més del 50% del producte (un exemple és el quefir).

La inversió que significa

La indústria làctia desemborsarà prop de 20 milions d’euros per adaptar-se al reial decret sobre l’etiquetatge obligatori de l’origen de la llet, per al que disposen d’un lapse de quatre mesos – fins a finals de gener de 2019. Així es desprèn de la informació facilitada a Efeagro per la Federació Nacional d’Indústries Làcties (Fenil), en què es detalla que aquests costos es deriven de la substitució d’etiquetes, encunys i envasos.

El director general de Fenil, Luis Calabozo, ha recordat que una de les peticions de la Federació era tenir el temps suficient per poder adaptar-se i que considera aquests quatre mesos com a raonables.

En conseqüència

Des que iniciatives similars es van posar en marxa a Portugal, Itàlia i França, els exportadors belgues i alemanys van notar una caiguda en les seves exportacions a aquests països. En concret, França ha reduït un 45% les seves importacions de llet des que el 2017 entrés en vigor la iniciativa, segons assenyalen des de la Coordinadora d’Organitzacions d’Agricultors i Ramaders (COAG).

Tenint en compte que dins de l’Europa dels 28, Espanya és el setè país productor de llet de vaca (amb un 4%), les conseqüències podrien afectar bastant el sector internacional. A més, aquesta producció làctia puja fins al primer lloc en el cas de la llet d’ovella, amb un 17% del total, i al segon lloc en el cas de la llet de cabra, amb un 22%. Segons les dades del Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA, el 88,9% del total de llet produïda pels ramaders espanyols és llet de vaca, el 5,7% d’ovella i el 5,4% de cabra.

De fet, la Comissió Nacional de Mercats i Competència, organisme que defensa el bon funcionament de tots els mercats en interès dels consumidors i de les empreses, considera que aquesta mesura “pot contribuir a compartimentar el mercat per zones geogràfiques, restringir la lliure circulació de mercaderies i afectar la competència “. Per això, promourà que la mesura sigui només opcional per als productors.

Fonts d’informació: