Pesta porcina africana: riscos derivats de pinso, llit i transport

L’últim dictamen de l’EFSA sobre la pesta porcina africana examina el risc d’introducció de virus en regions de la UE no afectades a través de vies de transmissió i propagació com pinsos, materials de llit i vehicles buits de transport de porcs que tornen de les zones afectades.

El dictamen conclou que el potencial de transmissió a través d’aquestes vies és menor que en altres casos, com el trasllat de porcs vius o el contacte entre senglars i porcs, però que no pot descartar-se completament un risc.

Sha desenvolupat un model per classificar el risc de les diferents vies – o matrius – utilitzant els resultats d’una elicitació de coneixements d’experts (expert Knowledge elicitation – EKE). La EKE es va basar en dades procedents d’una recerca bibliogràfica i una consulta pública.

Es van avaluar i classificar disset productes i matrius en funció de la seva relativa probabilitat de contaminació pel virus en zones afectades per la pesta porcina africana i d’infecció de porcs en zones no afectades. Els que tenien una probabilitat més alta van ser els pinsos compostos (farina, grànuls), els additius per a pinsos i els vehicles contaminats.

Per reduir el risc d’introducció de virus en les explotacions porcines a través de pinsos, materials de llit i vehicles de transport, el dictamen científic recomana el compliment estricte dels processos de descontaminació i emmagatzematge per a tots els productes traslladats de zones afectades per la pesta porcina africana a zones no afectades.