Nova legislació sobre fitosanitaris per augmentar la qualitat i seguretat dels aliments

El Consell de Ministres ha aprovat un reial decret pel qual s’estableixen les condicions d’emmagatzematge, comercialització, importació o exportació, control oficial i autorització d’assajos amb productes fitosanitaris.

Al mateix temps, modifica el Reial Decret 1311/2012, de 14 de setembre, pel qual s’estableix el marc d’actuació per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris.

A proposta dels ministeris d’Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA), de Sanitat i de Transició Ecològica i Repte Demogràfic, aquest Reial decret reforça les mesures ja existents a l’Estat espanyol en els àmbits assenyalats, amb especial incidència en el terreny de la comercialització i introduint disposicions pioneres en l’àmbit de la Unió Europea.

Així, conté directrius per controlar el comerç il·legal vinculat als intercanvis internacionals; prohibir el comerç electrònic de productes fitosanitaris (excepte els d’ús no professional); i impulsar l’ús obligat d’un registre electrònic de transaccions i operacions, en aquest cas a través d’una aplicació informàtica centralitzada al MAPA que permetrà realitzar la traçabilitat completa de la cadena de subministrament.

Pel que fa a el Programa de Control Oficial de Comercialització de Productes Fitosanitaris, el nou reial decret l’incorpora a el Pla Nacional de Control de la Cadena Alimentària. A més, la norma regula l’emmagatzematge dels productes fitosanitaris, tant en les explotacions agràries com a les empreses de distribució, i actualitza la normativa referida als assajos amb aquests reorganitzant alhora les actuacions de totes les autoritats competents en la matèria.

Els productes fitosanitaris són barreges químiques amb l’objectiu de protegir els vegetals i els seus productes d’organismes nocius que puguin posar en perill la producció alimentària i la disponibilitat d’aliments. No obstant això, la seva utilització també pot tenir efectes desfavorables per a la producció vegetal i riscos per a la salut humana, animal i mediambiental.

D’aquí la necessitat de regular d’una manera estricta el seu ús. Amb l’actualització legislativa aprovada avui, el MAPA, amb el suport dels altres dos ministeris proponents, renova la seva aposta decidida per reforçar la seguretat i la sostenibilitat de l’activitat agrícola. Això implica, d’altra banda, reforçar la imatge dels productes espanyols en els mercats internacionals i consolidar la seva posició a través del subministrament d’aliments de més qualitat i més segurs als consumidors.