Queden en suspens les avaluacions del cannabidiol com a nou aliment en espera de noves dades

De moment, els científics de l’EFSA (European Food Safety Authority) no poden garantir la seguretat del cannabidiol (CBD) com a nou aliment degut a la manca de dades ia les incerteses sobre els possibles perills derivats de la ingesta de CBD.

Què és el cannabidiol?

El cannabidiol és una substància que s’obté de la planta Cannabis sativa L. i que també es pot sintetitzar químicament. Després de rebre nombroses sol·licituds per a l’ús de CBD en el marc del Reglament sobre nous aliments, la Comissió va sol·licitar a l’EFSA que emetés un dictamen sobre si el consum de CBD és segur per a l’ésser humà. Si es demostra que el cannabidiol compleix els requisits que estableix la legislació de la UE sobre nous aliments, la Comissió Europea podria ser considerar-ho un nou aliment.

Manca de dades i incerteses

La Comissió Tècnica de Nutrició, Nous Aliments i Al·lèrgens Alimentaris (NDA) de l’EFSA ha rebut, de moment, 19 sol·licituds per a l’ús de CBD com a nou aliment i algunes més estan pendents de tramitació.

El president de la Comissió Tècnica NDA, Dominique Turck va declarar que s’han “identificat diversos perills relacionats amb la ingesta de CDB i hem determinat que cal esmenar la important manca de dades sobre els seus efectes en la salut abans de procedir a les avaluacions. important subratllar en aquest moment que no hem arribat a la conclusió que el CDB sigui un aliment no segur».

De moment, i segons l’EFSA, els estudis amb animals mostren reaccions adverses significatives, concretament relacionades amb la reproducció. És important determinar si aquests efectes també s’observen als éssers humans.

Font d’informació: EFSA

Altres links d’interès: