La meitat dels establiments de salut del món no tenen serveis bàsics d’higiene

Els treballadors de la salut i els pacients tenen major risc de presentar ‎enfermedades infecciosas segons revelen les noves estimacions mundials sobre higiene.

Els treballadors de la salut i els pacients tenen més risc de presentar malalties infeccioses segons revelen les noves estimacions mundials sobre higiene.

D’acord amb l’informe més recent del Programa Conjunt de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i el Fons de les Nacions Unides per a la Infància (UNICEF), la meitat dels establiments de salut del món no tenen lavabos i serveis bàsics d’higiene dotats d’aigua i sabó o desinfectant hidroalcohòlic a les instal·lacions on es presta atenció als pacients. Els prop de 3850 milions de persones que acudeixen a aquests establiments corren un gran risc de contraure infeccions, encara més si es té en compte que 688 milions són atesos en establiments on no hi ha cap mena de servei d’higiene.

Gràcies a què, en aquesta ocasió, el nombre de països que han proporcionat dades sobre elements essencials dels serveis d’aigua, sanejament i higiene als seus hospitals i establiments de salut ha estat més alt que als informes anteriors, s’han pogut establir aquestes referències relatives a l’accés als punts d’atenció de salut i els lavabos. Actualment es disposa de dades sobre els serveis d’higiene procedents de 40 països, que abasten el 35% de la població mundial, mentre que el 2019 i el 2020 només es tenien dades de 14 i de 21 països, respectivament.

Aquestes noves estimacions posen de manifest un panorama clar i més alarmant sobre la situació de la higiene als establiments de salut. Encara que el 68% disposen d’aquestes instal·lacions als llocs on s’atenen els pacients i el 65% compten amb punts per rentar-se les mans amb aigua i sabó als lavabos, només el 51% disposa d’ambdós recursos i, per tant , compleix els criteris establerts per als serveis bàsics dhigiene. Una altra dada reveladora és que un de cada 11 establiments de salut (el 9%) no té cap d’aquests recursos.

A l’informe s’assenyala que els ambients i les mans contaminades són una font important de transmissió de patògens i de generació de resistències als antimicrobians als establiments de salut.

Per millorar els programes de control i prevenció de les infeccions, l’OMS assenyala que és fonamental dotar de més accés punts per rentar-se les mans amb aigua i sabó i higienitzar l’entorn. Es tracta de mesures imprescindibles per prestar una atenció de qualitat, sobretot per al part sense riscos.

Llegir més informació sobre l’informe aquí.