França alerta que cal reduir el consum de nitrits i nitrats en la dieta per risc de càncer

Els experts francesos aconsellen menjar menys de 150 grams de xarcuteria a la setmana pel risc de càncer i demanen que es modifiquin algunes pràctiques agrícoles com l’aplicació de fertilitzants i l’abocament de purins

El 2015, el Centre Internacional d’Investigacions sobre el Càncer (CIIC), un organisme vinculat a l’OMS, ja advertia sobre els riscos de consum nitrits i nitrats i classificava les carns transformades en la categoria de cancerígenes. Segons el CIIC, el consum d’embotits és el responsable d’almenys 4.300 casos anuals de càncer colorectal a França i podria estar també relacionat amb el càncer d’estómac.

Aquest mes de juliol, un estudi publicat per l’Agència Nacional de Seguretat Sanitària de l’Alimentació (ANSES) ha tornat a encendre totes les alarmes confirmant per primera vegada l’existència d’una relació entre el risc de càncer colorectal i l’exposició als nitrits i nitrats presents a embotits i verdures.

On trobem els nitrits i els nitrats?

Segons alerta l’ANSES, els nitrats i nitrits estan presents a la nostra dieta per:

  • la presència natural de nitrats al sòl (cicle del nitrogen), la concentració dels quals pot augmentar per activitats agrícoles, i en els recursos hídrics;
  • el seu ús com a additius alimentaris (E249, E250, E251, E252) per les seves propietats antimicrobianes en xarcuteria i carns processades principalment;
  • la seva acumulació a les plantes.

Segons l’ANSES, al voltant de dos terços de l’exposició dietètica als nitrats prové del consum de productes vegetals, especialment de verdures de fulla com els espinacs o l’enciam, i una quarta part està associada a l’aigua potable. Menys del 4% de l’exposició dietètica als nitrats es deu al seu ús com a additius alimentaris en carns processades.

Pel que fa als nitrits, més de la meitat de l’exposició prové del consum de xarcuteria a causa dels additius de nitrits utilitzats per a la seva preparació.

Relació entre càncer colorectal i exposició a nitrits i nitrats

Se sap que els nitrits i nitrats ingerits a través dels aliments i l’aigua provoquen la formació de compostos nitrosos, alguns dels quals són cancerígens i genotòxics per als humans.

L’ANSES ha analitzat les publicacions científiques en oncologia publicades des del treball de referència de l’EFSA (2017) i l’IARC (2018) i va confirmar l’existència d’una associació entre el risc de càncer colorectal i l’exposició a nitrits i/o nitrats, tant si s’ingereixen a través del consum de carn processada, com del consum d’aigua potable. Com més gran sigui l’exposició a aquests compostos, més gran és el risc de càncer colorectal a la població.

Reduir els additius en xarcuteria: cada tipus de producte té la seva solució

Als embotits se’ls afegeixen nitrats i nitrits per tal de limitar el desenvolupament de bacteris causants de malalties com la salmonelosi, la listeriosi o el botulisme. Segons l’ANSES, es pot preveure la reducció del seu ús al mínim possible amb la condició imperativa de prendre mesures per controlar el risc de contaminació per aquests bacteris per altres mitjans. Aquestes mesures s’han d’adaptar a cada categoria de producte. Per exemple, per al pernil cuit, la reducció de nitrits podria anar acompanyada de l’escurçament de la data de caducitat. Per al pernil curat, això implicaria un control estricte del nivell de sal i la temperatura durant les etapes de salaó, repòs i curació del producte.

Recomanació de l’ANSES: consumir menys de 150 grams d’embotits per setmana
Per limitar la seva exposició als nitrats i nitrits, ANSES també recorda als consumidors:

  • limitar el seu consum de xarcuteria a 150 grams per setmana;
  • tenir una alimentació variada i equilibrada, amb almenys cinc racions diàries de fruites i verdures de diferents procedències.

Podeu obtenir més informació sobre els nitrits i nitrats a: