Les tecnologies digitals i el COVID-19 com a nous reptes per a la gestió de la seguretat i la salut

Segons l’Enquesta europea d’empreses sobre riscos nous i emergents del 2019 (ESENER, sigles en anglès), la digitalització representa un problema emergent per a la seguretat i salut a la feina (SST). I és que, tot i que segueix creixent la implementació i l’ús creixent de robots, ordinadors portàtils, telèfons intel·ligents i dispositius que s’hi porten, la realitat és que menys d’un de cada quatre llocs de treball (24 %) han debatut sobre el possible impacte d’aquestes tecnologies a la seguretat i la salut dels treballadors.

Als estudis de seguiment, també s’han identificat desafiaments relatius als riscos psicosocials i la transformació de les pràctiques laborals arran de la COVID-19. Pel que fa a aquests desafiaments es recomana augmentar la participació dels treballadors per identificar i prevenir els riscos així com legislació que impulsi el compliment de la normativa en matèria de SST.

L’Informe general d’ESENER 2019 aborda aquests temes, utilitzant dades preses dels més de 45.000 enquestats d’empreses de totes les mides i sectors a 33 països europeus. Així, milers d’empreses i organitzacions de tot Europa responen a un qüestionari que se centra en els temes següents:

  • Seguretat general i riscos per a la salut a la feina i la seva gestió
  • Riscos psicosocials com l?estrès, la intimidació i l?assetjament
  • Factors impulsors i obstacles en la gestió de la SST
  • Participació dels treballadors en les pràctiques de seguretat i salut.

Els resultats d’aquests qüestionaris es complementen amb anàlisis secundàries, que inclouen una sèrie d’estudis més detallats que cobreixen temes específics. En aquests estudis s’apliquen metodologies quantitatives i qualitatives per facilitar la comprensió de les conclusions principals de l’enquesta.

Amb tota la informació recopilada, ESENER proporciona una eina de seguiment líder per a la gestió de la SST i és la font a què recorren els responsables polítics europeus i nacionals.