Com l’ergonomia participativa pot millorar la salut i el benestar dels treballadors i prevenir els TME?

Una nova publicació explora els avantatges d’utilitzar l’ergonomia participativa -que implica els treballadors en la planificació i el control de les activitats laborals- per abordar els trastorns musculoesquelètics (TME) relacionats amb el treball.

Descriu els passos necessaris per establir un projecte d’ergonomia participativa i descriu diversos exemples reals utilitzats per abordar factors de risc de TME en el lloc de treball, ja siguin oficines fins a obres. La fitxa informativa «Cartografiar l’organisme i els perills en la prevenció dels trastorns musculoesquelètics (TME)» és també una eina d’ergonomia participativa inestimable que ofereix consells pas a pas sobre la participació dels treballadors en l’avaluació i prevenció de riscos de TME .

Ningú coneix millor un treball que la persona que l’ocupa, pel que és lògic involucrar les persones treballadores en la identificació dels riscos i la recerca de solucions.