La campanya de l’EU-OSHA 2020-22: la prevenció dels trastorns musculoesquelètics relacionats amb el treball

Milions de treballadors a tot Europa pateixen trastorns musculoesquelètics relacionats amb el treball (TME). Aproximadament tres de cada cinc treballadors de la Unió Europea pateixen TME, d’acord amb les dades de la sisena Enquesta Europea sobre les condicions de treball.

Els TME d’origen laboral són alteracions que pateixen les estructures corporals com els músculs, articulacions o tendons, causades o agreujades fonamentalment per la feina o els efectes de l’entorn laboral immediat. Aquestes alteracions són una de les causes més comunes de discapacitat, baixa per malaltia i jubilació anticipada ja que poden deteriorar significativament la qualitat de vida i la capacitat laboral de les persones.

Els tipus més comuns de TME relacionats amb el treball són el mal d’esquena i els dolors a les extremitats superiors, habitualment causats per factors físics, organitzatius, psicosocials i individuals poden contribuir al seu desenvolupament.

El factor de risc identificat amb més freqüència a la UE-27 és el moviment repetitiu de mans o braços (assenyalat pel 65% dels establiments). Altres riscos relacionats amb els TME són romandre asseguts durant llargs períodes de temps (61%), que sovint es considera un risc nou o emergent de TME, l’elevació o desplaçament de persones o càrregues pesades (52%), la pressió temporal ( 45%) i les postures doloroses o extenuants (31%). Segons informa l’Enquesta europea d’empreses sobre riscos nous i emergents de 2019.

Encara que és possible prevenir els TME, segueixen constituint el problema de salut relacionat amb el treball més freqüent a Europa. Això és un motiu de preocupació no només pels seus efectes sobre la salut dels treballadors individuals, sinó també pel seu impacte perjudicial en les empreses i les economies nacionals.

Per la transversevilidad i impacte que tenen els trastorns musculoesquelètics (TME) relacionats amb el treball, l’EU-OSHA els ha triat com el tema de l’última campanya «Treballs saludables».

Aquesta campanya no només tracta d’incrementar la conscienciació respecte als TME relacionats amb el treball i el seu impacte negatiu en les persones, les empreses i la societat, sinó que també persegueix l’objectiu de promoure el treball conjunt per garantir que es prenguin mesures preventives eficaces per tal de fer front als TME.

¿Qui ha de implicar-se per prevenir els TME?

Els empresaris tenen la responsabilitat legal de garantir que els riscos en el lloc de treball s’avaluïn i controlin de manera adequada, i han de reconèixer la necessitat d’assumir el lideratge d’un enfocament preventiu per abordar els TME. L’avaluació i prevenció efectiva dels riscos requereix que els empresaris i els seus treballadors es mantinguin ben informats i capacitats.

És important animar els treballadors a debatre obertament i el més aviat possible sobre els TME. Si els treballadors se senten a gust debatent sobre la seva salut física, és més probable que siguin previnguts i busquin ajuda i tractament en una fase primerenca.

Com gestionar la prevenció dels TME?

És fonamentar realitzar una avaluació dels riscos en el lloc de treball periòdicament.
Una combinació de mesures preventives per eliminar / controlar els riscos: hauria de constituir la màxima prioritat en qualsevol lloc de treball. Tenint en compte que són múltiples els factors que provoquen els TME, el millor és un enfocament combinat que impliqui, per exemple, accions dirigides a el lloc de treball (per exemple, l’ergonomia), l’organització de la feina (per exemple, permetre pauses) , els factors psicosocials (per exemple, facilitar als treballadors el control de l’ritme de treball) i els treballadors (per exemple, impartir formació sobre postures correctes).
Fomentar la participació dels treballadors en la identificació dels riscos de TME i en les solucions preventives per ajudar les empreses a desenvolupar polítiques integrals en matèria de gestió dels TME. Els temes per suscitar el debat seleccionats per l’EU-OSHA poden utilitzar-se per facilitar els debats de grup sobre els TME en el lloc de treball o durant la formació.

Com a part de la campanya «Treballs saludables: relaxem les càrregues», l’EU-OSHA ha creat una base de dades d’eines pràctiques, materials d’orientació i exemples de bones pràctiques per a contribuir a fomentar la participació dels treballadors i donar suport als llocs de treball en la gestió dels TME. Altres materials i publicacions útils de la campanya estan disponibles a la secció Eines i publicacions.