Efectes de la COVID persistent als treballadors i els llocs de treball

En alguns malalts, la COVID-19 provoca símptomes que perduren durant setmanes o fins i tot mesos després que la infecció original hagi remès. Es tracta de malalts que pateixen dificultats respiratòries, el cansament, els mals de cap i els problemes de memòria i concentració durant setmanes o fins i tot mesos. Aquest fenomen, conegut com a COVID persistent, ha tingut repercussions importants en els treballadors i els llocs de treball, afectant la seguretat i la salut a la feina (SST).

La COVID-19 persistent pot tenir efectes considerablement negatius per a les persones treballadores i els llocs de treball, ja que els afectats no es poden reincorporar als llocs de treball amb normalitat, la qual cosa podria obligar a modificar les modalitats de treball.

Ara, l’Agència Europea per a la Seguretat i Salut al Treball, acaba de publicar un document de reflexió on es presenten els desafiaments lligats a la prevenció i la gestió dels riscos que implica la COVID persistent per a la salut i la seguretat a la feina. En aquest informe també s’analitzen les mesures que es podrien adoptar en l’àmbit polític, investigador i d’execució per reduir els efectes de la COVID persistent i oferir protecció davant de futures pandèmies.

Podeu descarregar-vos l’informe aquí.