7 Juny: Dia Mundial de la Innocuïtat dels Aliments 2022

Per quart any consecutiu, el 7 de juny se celebra el Dia Mundial de la Innocuïtat dels Aliments. Una iniciativa impulsada per la FAO i l’OMS amb la finalitat de sensibilitzar sobre la importància de la innocuïtat dels aliments i prevenir les malalties associades, debatre sobre maneres de millorar-la i promoure solucions.

En aquesta edició, el lema seleccionat ha estat “Aliments innocus, millor salut” i els organitzadors han publicat una guia on es presenten una sèrie de mesures per ajudar a prevenir, detectar i gestionar els riscos derivats dels aliments.

Per què és tan important la innocuïtat dels aliments?

Com s’explica a la guia esmentada, hi ha més de 200 malalties causades per ingerir aliments contaminats amb bacteris, virus, paràsits o substàncies químiques com els metalls pesants.

Per tant, es calcula que una de cada 10 persones es veuen afectades per les malalties transmeses pels aliments anualment. La bona notícia és que la majoria d’aquestes malalties es poden prevenir si s’aconsegueix incorporar col·lectivament bones pràctiques d’innocuïtat dels aliments a les nostres vides quotidianes.

Les malalties transmeses pels aliments poden ser des de lleus fins a molt greus i fins i tot provocar la mort. Per tant, i des d’una perspectiva social, contribueixen a l’absentisme escolar i laboral i redueixen la productivitat.

I, com destaquen la FAO i l’OMS, totes les persones tenen una funció a exercir, tant qui cultiva aliments com qui els elabora, els transportistes, els que els emmagatzema, els venedors, qui els compra, els prepara o els serveix, doncs la innocuïtat dels aliments és a les nostres mans.

Un comportament correcte en la manipulació dels aliments, la manera com creem sistemes alimentaris i com organitzem les cadenes de subministrament d’aliments poden evitar que perills infecciosos i tòxics, patògens microbians (bacteris, virus i paràsits), residus químics, biotoxines i altres substàncies nocives o perilloses acabin als nostres plats.

Aquests organismes internacionals també destaquen la necessitat que els encarregats de formular polítiques, els especialistes i els inversors relacionats amb els sistemes alimentaris reorientin les seves activitats amb la finalitat d’incrementar la producció i el consum sostenibles d’aliments innocus per tal de millorar-ne els resultats relacionats amb la salut.

La guia publicada també especifiquen accions a desenvolupar depenent de si són empreses, centres d’ensenyament o llocs de treball.

Com pot contribuir les empreses a fomentar la innocuïtat dels aliments?

  1. Realitzar un seguiment dels compromisos relacionats amb la innocuïtat alimentària. (…) Totes les persones que participen en la producció, l’elaboració, la distribució i la venda al detall d’aliments han de garantir el compliment de les normes per determinar, avaluar i controlar els perills relacionats amb la innocuïtat alimentària.
  2. Promoure la cultura de la innocuïtat dels aliments. Es recomana col·laborar amb els empleats, els proveïdors i altres parts interessades per instaurar i desenvolupar una cultura relacionada amb la innocuïtat dels aliments. Així, pot ser molt útil organitzar reunions informatives, capacitacions o tallers periòdics sobre innocuïtat alimentària.
  3. Complir les normes alimentàries internacionals o nacionals garanteix la innocuïtat dels aliments, ampliant així l’accés als mercats.

Com poden contribuir els centres d’ensenyament i els llocs de treball a fomentar la innocuïtat dels aliments?

  1. Donar suport a l’educació en matèria d’innocuïtat dels aliments. Les universitats, escoles i llocs de treball haurien d’incloure l’educació en matèria d’innocuïtat dels aliments a les polítiques de benestar. Considerin incloure formació en matèria d’innocuïtat dels aliments com a part del desenvolupament professional.
  2. Promoure una manipulació innòcua dels aliments. Els menjadors i cantines haurien de garantir que se segueixen tots els reglaments sobre innocuïtat dels aliments mitjançant, per exemple, l’aplicació de processos d’anàlisi de perills i de punts crítics de control (APPCC) i tots els procediments normalitzats dactuació pertinents, així com mitjançant el subministrament de capacitació suficient a qualsevol persona que manipuli aliments.
  3. Col·laborar amb les famílies. Incloguin les famílies en les activitats relacionades amb la innocuïtat dels aliments, la qual cosa els permetrà aprendre i informar altres persones que, canviant senzilles accions quotidianes, poden reduir el risc de patir una malaltia transmesa pels aliments.