La barreja d’alguns productes de neteja pot ser altament periollosa. Quins no es poden barrejar?

Hi ha productes de neteja que són incompatibles entre ells, que no els podem barrejar perquè podríem causar una reacció química perillosa.

I es que encara que pugui sorprendre, els accidents amb productes de neteja domèstics representen una de les primeres causes de consultes al Servei dInformació Toxicològica (SIT) segons informa el Gobern Español.

Però, quines són aquestes mescles prohibides?

 1. Lleixiu + Amoníac: La seva combinació produeix un gas anomenat cloramina que al ser inhalat pot causar danys severs al sistema respiratori i cremor als ulls.
 2. Alcohol + Lleixiu: La seva barreja produeix cloroform i àcid clorhídric, tots dos molt tòxics. Inhalar els seus vapors pot produir danys als ulls, pell, pulmons, ronyons, fetge i sistema nerviós.
 3. Lleixiu + Vinagre: La barreja produeix gas clor que pot provocar cremades greus als ulls i a les vies respiratòries.
 4. Bicarbonat + Vinagre: Poden causar una explosió si els barreges en un recipient tancat.
 5. Vinagre + Aigua Oxigenada: Generen àcid paracètic que, en concentracions altes, irrita i danya la pell, ulls, gola, nas i pulmons.
 6. Lleixiu + Aigua Oxigenada: Formen clorats o perclorats, que poden provocar una explosió.
 7. Lleixiu + Aigua calenta: Si es dilueix lleixiu en aigua calenta, s’evapora el clor i ja no desinfecta, generant-se emanacions que poden causar intoxicació i irritació de les mucoses.
 8. Lleixiu + detergent pel rentaplats: Produeix gas clor, que pot causar problemes respiratoris i oculars.

 

Com prevenir la intoxicació amb productes de neteja?

 1. Per tal d’evitar possibles confusions, no s’han de traspassar productes de neteja a envasos que es hagin sigut de productes comestibles o begudes. Guardeu sempre aquests productes en els seus envasos originals.
 2. Col·locar els productes destinats a la neteja en un lloc segur, sempre el mateix i lluny del lloc on es mengi o on s’emmagatzemin aliments així com fora de l’abast dels nens i nenes.
 3. Com a norma general, no barrejar mai productes de neteja llevat de mescles permeses pels mateixos fabricants.
 4. Cal llegir i respectar les instruccions d’ús indicades a les etiquetes dels productes de neteja i rentar-se les mans després d’utilitzar-los.
 5. Ventileu bé l’estada on es realitzen tasques de neteja, ja que respirar els vapors d’alguns productes pot provocar intoxicacions.
 6. No obriu els envasos amb la boca. Si s’ingereix algun producte, consulteu al Servei d’Informació Toxicològica (91 562 04 20), al 112, o acudiu a un centre sanitari.
 7. No provar ni inhalar directament dels envasos que puguin contenir productes de neteja per tal de comprovar-ne la composició.
 8. Usar els EPI recomanats (guants, ulleres, roba de treball, etc…) en emprar productes de neteja i anar amb compte amb possibles esquitxades als ulls.

 

I en cas d’intoxicació, com hem d’actuar?

És important tenir clar aquest principi: “cal tractar el pacient i no el tòxic” i consultar al SIT abans d’adoptar qualsevol mesura. La majoria dels pacients no necessitaran tractament. Tanmateix, també és molt important conèixer quines mesures estan contraindicades. A continuació fem una llista de les recomanacions del Gobern:

Quan es produeix la ingesta d’un producte de neteja amb tensioactius/agents escumògens:

 • Ingestes escasses: antiescumants com oli, una culleradeta, i líquids com aigua o llet, un o mig got ingerit a petits glops.
 • Ingestes altes: valoració a urgències.
 • No provocar el vòmit ni fer rentat gàstric.

Quan es produeix la ingestió d’un lleixiu:

 • Ingestes petites: evitar el vòmit. Líquids albuminosos (un got d’aigua o llet més una clara d’ou batuda).
 • No provocar el vòmit ni fer rentat gàstric.

Quan s’ingereix un càustic:

 • Retirar amb gasa les restes de la boca, no deglutir-les. No doneu res per boca.
 • Podria ser beneficiós donar aigua o llet als primers minuts sense forçar la ingestió.
 • No induir el vòmit. Tampoc realitzar un rentat gàstric ni donar carbó activat.
 • No intentar neutralitzar amb sucs, bicarbonat, vinagre, etc., perquè es produeixen reaccions exotèrmiques -s’allibera calor-, cosa que augmenta el dany.

Si es vessa un càustic o un irritant sobre la pell:

 • Retirar roba, joies, etc., que actuen com a reservori del producte.
 • Eliminar les partícules sòlides.
 • Rentat immediat amb aigua durant almenys 20-30 minuts. De vegades poden ser necessaris rentats més perllongats. En el cas de contacte amb càustics especials (fluorhídric, fòsfor), dús professional, el maneig és més especialitzat.
 • No fer servir antídots químics, és a dir, substàncies per “neutralitzar” el corrosiu o càustic, com el suc de llimona, el bicarbonat, etc. perquè es produeixen reaccions exotèrmiques que agreugen la cremada.
 • Evitar l’autoexposició a la persona que estigui fent la descontaminació o rentats. Haurà de portar guants, màscares, ulleres, etc. i emprarà un raig daigua a baixa pressió.

Si es fa una esquitxada sobre els ulls:

 • Retireu les lents de contacte.
 • Rentat amb aigua o sèrum fisiològic, retraient bé la parpella, durant 10-20 minuts o fins i tot més temps en funció del producte.
 • Cobrir els ulls amb un apòsit estèril i acudir-hi urgències.

Si s’inhalen vapors tòxics:

 • Retirar el subjecte de la zona evitant la contaminació secundària (és a dir, l’exposició als rescatadors).
 • Ventilació i oxigenació. Ambient humit.
 • Bona hidratació.
 • Acudir a urgències (radiografia, tractament simptomàtic).