Una comunicació efectiva: la clau de la nova guia publicada per Codex sobre gestió de brots de malalties transmeses per aliments

Els experts del comitè del Codex Alimentarius (Nacions Unides) han redactat una Guia sobre com gestionar els brots microbiològics transmesos pels aliments.

La directriu conté un enfocament estructurat sobre la preparació i la gestió per limitar l’escalada de brots microbiològics i inclou sistemes de vigilància i seguiment, mètodes analítics, avaluació de riscos i comunicació, tot utilitzant dades epidemiològiques i de laboratori així com lliçons apreses de casos d’estudi.

El Comitè del Codex sobre Higiene dels Aliments va ser organitzat pels Estats Units al febrer i març i presidit per Emilio Esteban, científic en cap del Servei d’Inspecció i Seguretat Alimentària de l’USDA.

Els experts del comitè van discutir sobre els problemes comunicatius i la necessitat d’establir xarxes i comunicació entre diferents sectors – incloent les agències de control d’aliments, les autoritats veterinàries, els laboratoris, els organismes de salut pública i la comunitat – per aconseguir així un millor intercanvi d’informació a nivell nacional i internacional perquè els brots puguin investigar ràpidament.

I és que, com van explicar, els brots de malalties transmeses pels aliments poden passar entre o a través de les fronteres, per la qual cosa també cal tenir una estructura per comunicar-se de manera efectiva. En aquest sentit, els experts del Codex van alarmar que s’ha vist que en alguns països no sempre hi ha una comunicació natural entre les autoritats de salut pública i seguretat alimentària. Això significa un greu impediment per controlar un brot, i per això se subratlla la importància de tenir una xarxa comunicativa adequada.

La guia publicada indica que: “Per facilitar una comprensió comuna i un enfocament coherent d’aquestes situacions, aquestes xarxes han d’utilitzar mètodes comparables, definicions i interpretacions comunes en la mesura que sigui possible, així com un intercanvi transparent d’informació”.

A la reunió també es van discutir altres temes:

  • Està en curs un altre treball sobre el projecte de directrius per controlar l’E. coli productora de toxina Shiga (STEC) a la carn de cap de bestiar cru, la llet crua i els formatges de llet crua, les verdures de fulla verda fresques i els brots.
  • Els representants de Bolívia, Indonèsia, Kenya, Nigèria i Perú van mostrar interès a desenvolupar un pla per treballar en lineaments d’innocuïtat alimentària per a mercats tradicionals amb l’Aliança Global per millorar la Nutrició (GAIN).
  • Jeffrey LeJeune, oficial d’innocuïtat dels aliments de l’Organització de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació (FAO), va presentar una feina rellevant recent.
  • Els informes de la Reunió Conjunta d’Experts FAO/OMS sobre Avaluació de Riscos Microbiològics (JEMRA) que es publicaran el 2022 inclouen una avaluació de riscos sobre Listeria monocytogenes, STEC en carn i lactis, aliments amb baix contingut d’humitat i reutilització d’aigua a pesqueries i lactis.
  • El treball futur inclourà fruites i verdures fresques, Salmonel·la i Campylobacter en aus de corral i virus transmesos pels aliments.

La propera reunió d’aquest comitè del Codex està prevista per al novembre i s’espera que es presentin debats sobre les espècies de Vibrio als productes del mar i el control de virus als aliments.

Font d’informació: Food Safety News