16 d’octubre: Dia Mundial de la Alimentació

El 16 d’octubre de 1945, 42 països van prendre la iniciativa al Quebec (Canadà), a fi de crear l’Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO). En fer-ho, van fer un pas important en la lluita perpètua de l’home contra la fam i la malnutrició. A través de la creació de la FAO es van dotar i van dotar a molts altres països que anaven a ingressar a l’Organització d’un mecanisme pel qual els estats membres podrien ocupar-se d’una sèrie de problemes que són una font de preocupació important per a tots els països i per a tots els pobles.

L’Organització de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació marca cada any el Dia Mundial de l’Alimentació el 16 d’octubre, data en que va ser fundada l’Organització en 1945.

Els objectius del Dia Mundial de l’Alimentació són:

  • estimular una major atenció a la producció agrícola en tots els països i un major esforç nacional, bilateral, multilateral i no governamental a aquest fi;
  • estimular la cooperació econòmica i tècnica entre països en desenvolupament;
  • promoure la participació de les poblacions rurals, especialment de les dones i dels grups menys privilegiats, en les decisions i activitats que afecten les seves condicions de vida;
  • augmentar la consciència pública de la naturalesa del problema de la fam al món;
  • promoure la transferència de tecnologies al món en desenvolupament;
  • fomentar encara més el sentit de solidaritat nacional i internacional en la lluita contra la fam, la malnutrició i la pobresa i assenyalar a l’atenció els èxits aconseguits en matèria de desenvolupament alimentari i agrícola.

Per què ha d’importar el Dia Mundial de l’Alimentació i el #HambreCero?

  1. El dret a l’alimentació és un dret humà bàsic.
  2. Invertir en sistemes alimentaris sostenibles i desenvolupament rural vol dir emprendre alguns dels principals desafiaments globals – d’alimentar la creixent població mundial a protegir el clima mundial, i abordar algunes de les causes fonamentals de la migració i el desplaçament.
  3. Aconseguir els 17 ODS no pot succeir sense acabar amb la fam i sense tenir una agricultura i uns sistemes alimentaris respectuosos amb el clima, sostenibles i resilients que proveeixin per a les persones i el planeta.
  4. Assolir el #HambreCero és possible: dels 129 països monitoritzats per la FAO, 72 ja han aconseguit l’objectiu de reduir a la meitat la proporció de persones que pateixen fam en 2015; en els últims 20 anys, la probabilitat que un nen mori abans dels cinc anys s’ha reduït gairebé a la meitat, amb uns 17.000 nens salvats cada dia; les taxes de pobresa extrema s’han reduït a la meitat des de 1990.

Més informació: FAO

 

Màster Seguretat Alimentària BRC 22000