Els riscos per a la seguretat i la salut en el treball (SST) en el sector agrícola i forestal europeu

Un nou informe publicat per l’Agència Europea per a la Seguretat i Salut en el Treball (EU-OSHA, sigles en anglès) ofereix un resum de les conclusions del projecte de previsió sobre els canvis organitzatius i tecnològics als quals s’enfronta el sector agrícola i forestal, i els consegüents desafiaments per a la seguretat i la salut en el treball (SST).

A l’estudi s’analitzen les oportunitats i els riscos nous i emergents (derivats, per exemple, de l’aparició de tecnologies agrícoles intel·ligents i de el canvi climàtic) i les seves repercussions per a la SST. També, examina qüestions socioeconòmiques i les dificultats que troba el sector en la gestió de les SST i l’adaptació a les pressions socials i l’evolució del mercat laboral.

Les conclusions de la publicació destaquen la necessitat d’abordar les pràctiques d’ocupació freqüentment atípiques del sector i la manca d’informes transparents i sòlids sobre accidents i malalties. Finalment, es presenten diverses recomanacions per resoldre els problemes detectats i garantir la sostenibilitat del sector.

Podeu descarregar l’informe complet aquí.