La sinistralidad laboral aumenta en España

Fa 20 anys que l’actual Llei de prevenció de riscos laborals entrar en vigor, i tot i així s’han de lamentar molts accidents cada any. El Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social espanyol ha publicat l’avanç de les dades d’estadística d’accidents de treball de gener de 2016.

Només al gener de 2016 s’han registrat 46.515 accidents sense baixa i 36.833 accidents de treball amb baixa i 51 accidents mortals. Els accidents amb baixa han augmentat un 6,8% respecte el mateix mes de l’any anterior, 31.786 han ocorregut durant la jornada laboral mentre que 5.097 han sinó accidents in itinere. La dada més important és el d’accidents mortals que aquest any s’han registrat 24 més que el mateix mes de l’any anterior. Si mirem les estadístiques per sectors la indústria extractiva és la que registra més accidentalitat i les que menys són les activitats financeres i les assegurances.

Amb els constants avenços en la tècnica, en les empreses es requereix cada vegada més d’uns perfils professionals que uneixin tecnificació, especialització i organització. Aquests factors nous poden exigir noves capacitats dels individus i poden produir circumstàncies en què el descontrol amenaci la seva seguretat. En relació a aquesta situació sorgeixen les circumstàncies que provoquen els anomenats accidents laborals.

En contrastar les dades d’accidents laborals a Espanya per a aquest període, es pot observar que el nivell de sinistralitat és encara molt alt, la qual cosa indica que encara s’ha de conscienciar tant als empresaris com als treballadors.

índices sinistralidad laboral españa prevención riesgos laborales

Informe completo del Gobierno Español – avance 2016 aquí.

Ariadna Torrents
Técnico en Prevención de Riesgos Laborales y profesor del Máster oficial en Prevención de Riesgos Laborales de la Universitat de Vic
(Universitat de Vic – BTC Centro de Estudios Superiores).
E-mail: ariadna@btconsulting.org