L’exportació alimentària bat nou rècord

Les exportacions agràries, pesqueres, alimentàries i forestals entre setembre de 2015 i agost de 2016 van aconseguir un nou rècord de 45.527.000 d’euros (+4,9%).

El Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient ha publicat l’informe mensual de comerç exterior, d’agost de 2016, en el qual divulga el repunt de les exportacions agroalimentàries. Detalla, així mateix, que aquest increment és similar al registrat per les importacions, amb un valor de 34.900 milions d’euros, un 4,8% superior, de manera que el saldo es va situar en els 10.628.000, amb una millora del 5% amb respecte al període anterior.

D’aquesta manera, en els últims dotze mesos, compresos de setembre 2015 agost 2016, la participació del sector agroalimentari i pesquer en el conjunt del comerç exterior espanyol és del 18% en exportacions.

SIAL Shanghai 2015SIAL Xangai 2015. Una hostessa curta pernil ibèric en un saló de Xangai.

Foto: EFE ARXIU / José Álvarez Díaz

El conjunt de la indústria d’alimentació i begudes -la suma de l’alimentari agrari transformat i pesquer transformadors ha tingut aquests dotze mesos unes exportacions de 26.699.000 d’euros i unes importacions de 19.805.000, el que proporciona un superàvit de 6.894.000 i un increment interanual de 13,3%.

En una anàlisi per subsectors en agost 2016 respecte a l’agost de 2015, les exportacions del “sector alimentari agrari transformat” van augmentar un 14,9%, a causa principalment a l’exportació de carns i despulles i olis i greixos. Les exportacions del “subsector agroalimentari no transformat” van augmentar un 12,6%, i les fruites d’os i els melons i síndries van ser els productes que més es van comercialitzar.

Productes pesquers i carns

Per la seva banda, el conjunt del subsector alimentari pesquer -que agrupa el no transformat i el transformadors manté el seu saldo negatiu, tot i que augmenten les exportacions un 11,2%; també ho fan les importacions, que sumen 604 milions d’euros.

En el grup de carns el saldo, a l’agost de 2016, millora un 24,6% interanual per l’augment del valor de les exportacions, tant a la UE-28 (9,8%) com a països tercers (50,9% ), tot i la lleugera caiguda del preu mitjà d’exportació en un 0,5%.

Fruites i hortalisses

El grup d’hortalisses, ha augmentat les seves exportacions un 27,3% respecte a l’agost de 2015, tant a la UE (26,5%) com a països tercers (32,2%); destaca l’augment del valor dels enciams (40,4%) i tomàquets (20,5%) enviades a l’exterior. En el grup fruites, respecte a agost de 2015 el saldo comercial disminueix un 2,6% i se situa en 295 milions, per l’augment del valor de les importacions en un 31,7%, tot i l’increment de les exportacions de un 10,1%.

Olis i begudes

Dins el grup d’olis i greixos, el Ministeri s’observa una millora pronunciada del saldo d’un 525,5% respecte a l’agost de 2015, a causa del augment del 40,7% de les exportacions ia la disminució del 21,3% de les importacions . L’oli d’oliva (inclòs el d’orujo) és el responsable d’aquesta evolució causa de l’augment del 42,7% del valor de les seves exportacions i la baixada del 65,9% dels seus importacions.

El saldo del grup de begudes ha augmentat un 19,9% respecte a agost 2015, fonamentalment a causa de la baixada de les seves importacions un 13,9% i al manteniment de les seves exportacions.

Font: EFEAGRO