¿Demasiado ruido?

office noiseSempre que es parla d’exposició al soroll, ens ve al cap el soroll produït per diferents equips (màquines, principalment) que es troben en llocs de treball i que pel seu alt nivell poden arribar a ser perjudicials per la salut del treballador que hi ha està exposat, poden derivar, entre d’altres, a una sordera professional. Però, què passa quan el soroll és present a les oficines? Quins efectes pot arribar a tenir sobre la salut dels treballadors que hi estan exposats? Si bé, els efectes no són tan lesius, a priori, sí que és important tenir-ho en compte i, sempre que sigui possible, aplicar mesures per minimitzar-lo.

Avui en dia trobem que a moltes empreses, els diferents departaments o àrees comparteixen un mateix espai de treball. Aquest tipus de distribució, panoràmica o oberta, propicia les relacions interpersonals, però moltes vegades a costa de dificultar la concentració d’altres treballadors.

El soroll present en les oficines es deu principalment als següents factors:

  • Converses que mantenen tant companys del propi departament com  companys d’altres departaments amb els quals es comparteix l’espai de treball.
  • Converses telefòniques, tant dels companys del propi departament com de companys d’altres departaments.
  • Visites extradepartamentals de gent externa.
  • Soroll procedent de les impressores, fotocopiadores, telèfons, destructores de paper, etc.

Si aquests factors de riscos es donen en llocs de treball on és necessari tenir un cert grau de concentració i de atenció en la realització de tasques, com per exemple a l’hora de redactar o elaborar documents, realitzar tasques de memorització, introduir dades en programes informàtics, etc. , poden derivar en les següents situacions:

  • Que el treballador afectat no pugui concentrar-se en la tasca que ha de realitzar i es distregui contínuament.
  • Alteracions psicològiques, nerviosisme al veure que el temps passa i no s’avança en la tasca que s’està realitzant.
  • Situacions d’agressivitat amb la resta de companys.

Per això, és molt important que els treballadors de qualsevol tipus d’empresa, amb distribució panoràmica o no, siguin conscients d’aquesta situació i col·laborin a reduir el nivell de soroll existent aplicant mesures tan senzilles i tan poc costoses com és tenir un to moderat en les converses. En general es tracta de ser respectuosos amb la resta de companys sense provocar sorolls molestos i innecessaris.

Lídia Fernández
Técnica en Prevención de Riesgos Laborales
(Universitat de Vic – BTC Centro de Estudios Superiores).
E-mail: lidiaf@btconsulting.org