Máster en Gestión Ambiental y Sostenibilidad (Universitat de Vic – BTC CES, 60 créditos ECTS)

ventEl Màster en gestió ambiental i sostenibilitat aporta coneixements teòrics i pràctics sobre les principals estratègies i instruments de gestió encaminats a assolir els més alts nivells de qualitat ambiental i avançar vers models sostenibles de desenvolupament socioeconòmic.

El Màster en gestió ambiental i sostenibilitat consta de 60 crèdits ECTS, dividits en un mòdul comú (Postgrau en gestió ambiental i desenvolupament sostenible), més un mòdul d’especialitat a escollir entre: Energia i Residus o Especialitat en educació i intervenció socioambiental.

Per més informació podeu consultar la pàgina de Gestió Ambiental i Energia de BTC CES.