La polémica venta de productos caducados en Grécia

woman-shopping-lgAquest mes de setembre ha entrat en vigor la normativa grega de poder vendre menjar caducat a petits establiments amb algunes restriccions com la carn i els làctics.

La normativa, que es va anunciar a l’octubre de 2012, arrossega una llarga cua de polèmiques a un país fortament afectat per la crisi econòmica (Grècia és el país amb més atur d’Europa).

Concretament, i com informa ACOFESAL, “la nova normativa autoritza als negocis d’alimentació la comercialització de productes amb data de ‘consum preferent’ que hagin vençut, sempre que es faci a estands separats i amb un preu reduït”.

Així, els aliments que indiquin el dia i el mes de caducitat, podran comercialitzar-se fins una setmana després de la data; els que s’indiquin per mes i any, fins a un mes després, i els que s’indiquin a través de l’any, fins a tres mesos després.

¿Una nova forma de discriminació social?

Els aliments caducats, que es vendran a un preu menor a l’original, no suposen un risc per la salut dels consumidors, però per a molts si que signifiquen un pas a la discriminació social.

Tal i com ho ha denunciat l’oposició al Govern del conservador Andonis Samarás, a més de la Unió de Consumidors per la qualitat de vida (Ekpoizo) i la Confederació General de Consumidors grecs INKA, aquesta normativa crearà l’etiqueta de ciutadans de segona categoria per veure’s obligats a comprar aliments caducats per raons econòmiques.

A més, des de l’opinió pública, també es posa en dubte que el govern disposi de mecanismes suficients per controlar que els aliments caducats en venguin a un preu reduït.

Marta Masqué Barri
Llicenciada en Periodisme
E-mail: marta.masque@btconsulting.org